Caravan parkeren op openbare weg, ontheffing

U mag uw caravan niet langer dan een door de gemeente bepaald aantal achtereenvolgende dagen op de openbare weg laten staan. Dit geldt ook voor woonwagens, kampeerwagens, campers, magazijnwagens, keetwagens, aanhangwagens en vouwwagens. De gemeente geeft in de gemeentelijke verordening aan hoe lang dat mag. Wilt u langer parkeren, dan moet u daarvoor ontheffing aanvragen bij de gemeente.

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Laarbeek 2013: 3 dagen met een minimale tussentijd van 7 dagen.

Dit geldt ook voor woonwagens, kampeerwagens, campers, magazijnwagens, keetwagens, aanhangwagens en vouwwagens. De gemeente geeft in de gemeentelijke verordening aan hoe lang dat mag. Wilt u langer parkeren, dan moet u daarvoor ontheffing aanvragen bij de gemeente.

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Laarbeek 2013: 3 dagen met een minimale tussentijd van 7 dagen.

U kunt alleen een ontheffing krijgen als:

  • het parkeren niet te veel parkeerruimte inneemt;
  • het straatbeeld niet nadelig wordt beïnvloed;
  • u parkeert op een door de gemeente bij ontheffing aangewezen plaats;
  • het parkeren geen overlast bezorgt voor de bewoners en weggebruikers, bijvoorbeeld door hinder of gevaar.

Informeer bij de gemeente hoelang u uw caravan op de openbare weg of ruimte mag parkeren. Wilt u langer parkeren, dan moet u ontheffing daarvoor aanvragen. Vraag de ontheffing 4 weken van tevoren aan.

Meenemen
Vraag de ontheffing schriftelijk aan met vermelding van:

  • uw naam en adres;
  • de reden van uw aanvraag voor een ontheffing;
  • een omschrijving of een afbeelding van uw voertuig;
  • de periode waarover u ontheffing aanvraagt.