Collecteren, geld inzamelen

Wel geldt dat collecteren verboden is als daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt. 

Jaarlijks vinden er diverse collectes plaats. Over het algemeen zijn dit landelijke collectes die volgens een vast rooster (www.cbf.nl) collecteren. Het rooster wordt elk jaar opgesteld door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Daarnaast zijn er vrije periodes in dit collecterooster waarin andere organisaties de mogelijkheid hebben om te collecteren. 

Als u een openbare inzameling van geld of goederen wilt houden of daartoe een intekenlijst wilt aanbieden dan hoeft u dit niet meer te melden bij de gemeente. Sinds 13 juli 2013 is deze regelgeving niet meer van toepassing.