Dieren in grotere hoeveelheden houden

Wilt u dieren in grotere hoeveelheden houden omdat u fokker van diersoorten bent of het houden van dieren als uw hobby heeft? In de regel vallen deze activiteiten dan onder de Wet milieubeheer. Maar op de eerste plaats moeten de activiteiten zijn toegestaan op grond van het bestemmingsplan ter plaatse. 
Afhankelijk daarvan kan vervolgens een vergunning nodig zijn (omgevingsvergunning) of moet een melding worden ingediend op grond van het Activiteitenbesluit.

Wanneer u dieren in grotere aantallen wilt houden, ook al is het hobbymatig, dan doet u er verstandig aan vooraf contact op te nemen met de gemeente. Het bestemmingsplan bepaalt namelijk op de eerste plaats of een dergelijke activiteit is toegestaan. Is dit het geval, dan geldt in de regel de Wet milieubeheer en dient een vergunning aangevraagd te worden (omgevingsvergunning, onderdeel milieu) of dient een melding ingediend te worden (Activiteitenbesluit).

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef hierbij de volgende informatie:

  • het soort dieren dat u houdt;
  • de plaats waar u de dieren houdt;
  • waarom u de ontheffing aanvraagt;
  • welke beveiligingsmaatregelen u genomen hebt;
  • een schets van het terrein waarop de dierenverblijven staan.