Dorpsraden

De vier dorpen van de gemeente kennen ieder een dorpsraad. De dorpsraden vertegenwoordigen de inwoners van hun dorp richting de gemeente. Een belangrijke taak is om aan te geven wat inwoners belangrijk vinden met betrekking tot de leefbaarheid en welke problemen volgens hen aangepakt moeten worden. Omgekeerd kan de gemeente (voorgenomen) beleid toetsen door het aan de dorpsraden voor te leggen. De dorpsraden zijn dus een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente. De gemeente stelt aan iedere dorpsraad een beperkt eigen budget beschikbaar voor projecten in de eigen kern. 

Klik op onderstaande links voor informatie per dorpsraad.