Drank- en Horecawet vergunning

Als u bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse schenkt dan heeft u een Drank- en Horecawetvergunning nodig. In de Drank- en Horecawet kunt u alle informatie terugvinden.

Wilt u een drank- en horecavergunning voor uw horecazaak? Vraag dan een intakegesprek aan. Maak een afspraak met ons via 0492 469 700. In het intakegesprek leggen we u alles uit over de aan te vragen vergunning en ontvangt u het aanvraagformulier. Wij helpen u graag.

DHW-vergunning

Als u alcoholhoudende dranken schenkt, moet u als ondernemer in het bezit zijn van een DHW-vergunning. Dit is een vergunning op basis van de Drank- en Horecawet die u bij de gemeente moet aanvragen. De DHW-vergunning is persoonsgebonden; u kunt hem dus niet overnemen van de vorige eigenaar.

Leidinggevenden

Gedurende de openingstijden van uw bedrijf moet er altijd iemand aanwezig zijn die is bijgeschreven op het aanhangsel dat bij de DHW-vergunning hoort. En om op dat aanhangsel te kunnen staan moet diegene in het bezit zijn van een  SVH-verklaring Sociale Hygiëne. Bovendien moet diegene geregistreerd staan in het register sociale Hygiëne (www.svh.nl).  Deze eis geldt ook voor alle eigenaren van het bedrijf. Er is maar een kleine uitzondering en die geldt voor die eigenaren die helemaal nooit op de werkvloer komen.
Verder geldt voor de leidinggevenden dat ze:

  • minimaal 21 jaar oud zijn
  • niet van slecht levensgedrag zijn
  • niet onder curatele staan
  • voldoen aan de eisen van het Besluit eisen zedelijk gedrag.

Die eisen, samen met de bestaande leeftijdsgrens (leidinggevenden vanaf 21 jaar) en de zedelijkheidseisen (verklaring van goed gedrag), zijn er op gericht dat de leidinggevenden in de horeca hun speciale verantwoordelijkheid kunnen waarmaken.

Inrichtingseisen bedrijfspand

Daarnaast moet het bedrijfspand voldoen aan een aantal inrichtingseisen, onder andere op het gebied van veiligheid, hoogte (tenminste 2.40m), de inrichting heeft tenminste één horecalokaliteit met een vloeroppervlakte van tenminste 35 m², verlichting, ventilatie en sanitaire voorzieningen (toiletten m/v gescheiden, een voorportaal). Die eisen vind uin het Besluit Eisen Inrichtingen DHW van 11 oktober 2000.

Overgangsregeling met betrekking tot de DHW-vergunning

  • Voor alle bedrijven die reeds op 1 januari 1996 bestonden en die op dat moment in het bezit waren van een geldige DHW-vergunning, geldt dat deze vergunning na 1 januari 1996 van kracht blijft als (nieuwe) DHW-vergunning.
  • De eisen van sociale hygiëne gelden niet ten aanzien van personen die op 1 januari 1996 als bedrijfsleider of beheerder op een geldige DHW-vergunning vermeld staan.

Aan dit product zijn kosten verbonden. De actuele leges vindt u in de Legesverordening 2019 (externe link)