Echtscheiding/einde geregistreerd partnerschap melden

Bij een echtscheiding is tussenkomst van de rechter noodzakelijk. Bij geregistreerd partnerschap is dat alleen nodig als de partners het niet met elkaar eens zijn en/of als zij samen minderjarige kinderen hebben over wie zij het gezag hebben.

Echtscheiding

 • Wilt u scheiden, dan geeft u een advocaat opdracht om de eis tot echtscheiding aanhangig te maken bij de rechtbank.
 • De rechter hoort beide partners en onderzoekt of er sprake is van duurzame ontwrichting van het huwelijk.
 • De rechter spreekt de echtscheiding uit, bepaalt de hoogte van de alimentatie en regelt het gezag over de kinderen.
 • Na de uitspraak verzoekt de advocaat namens u en uw ex-partner de gemeente waar het huwelijk is voltrokken, schriftelijk om de echtscheiding in te schrijven in het huwelijksregister van de burgerlijke stand. Dit kan pas als vaststaat dat er geen beroep meer mogelijk is tegen de uitspraak van de rechter. De echtscheiding komt tot stand door inschrijving in de burgerlijke stand.

Einde geregistreerd partnerschap

 • Beëindiging kan op gemeenschappelijk verzoek van de partners plaatsvinden. Tussenkomst van de rechter is dan niet nodig. Daarvoor moeten u en uw (ex-)partner een overeenkomst sluiten. Hiervan wordt een verklaring opgemaakt die wordt ondertekend door beide partners en door één of meer advocaten of notarissen.
 • Zijn u en uw (ex-)partner het niet met elkaar eens? Dan is tussenkomst van de rechter nodig om het geregistreerde partnerschap te beëindigen. Deze procedure is ook verplicht als u één of meer gezamenlijke minderjarige kinderen hebt waarover u gezamenlijk gezag hebt.
 • Het geregistreerd partnerschap eindigt door inschrijving van de rechterlijke uitspraak of verklaring in het register van geregistreerde partnerschappen van de burgerlijke stand.

Meenemen
Een inschrijving van een echtscheiding bij de gemeente. Uw advocaat kan voor de inschrijving zorgen. Zorgt u er zelf voor, neem dan de volgende documenten mee:

 • Een schriftelijk verzoek tot inschrijving.
 • Een afschrift van de echtscheidingsbeschikking.
 • Een verklaring van de griffier van de rechtbank dat er geen beroep is aangetekend. Hierdoor is de beschikking rechtsgeldig (dit is niet nodig wanneer beide ex-partners een schriftelijk verzoek indienen).

Een inschrijving van beëindiging geregistreerd partnerschap bij de gemeente:

 • Bij beëindiging door de rechter: zie echtscheiding.
 • Bij beëindiging door een overeenkomst: de verklaring van beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Als een huwelijk wordt ontbonden, spreekt de rechter de echtscheiding uit. Dit kan op verzoek van één van beiden of op gemeenschappelijk verzoek.

Een geregistreerd partnerschap kan worden beëindigd door tussenkomst van de rechter of wanneer de beide partners een overeenkomst sluiten. Beëindiging door overeenkomst kan alleen als beide partners het eens zijn over de beëindiging en zij geen gezamenlijke minderjarige kinderen hebben.

Het is belangrijk dat u de ontbinding altijd meldt bij de gemeente. De ontbinding wordt namelijk pas definitief door inschrijving in de burgerlijke stand.