Eerste inschrijving in Nederland

U verhuist voor het eerst naar Nederland? U blijft hier in een periode van 6 maanden langer dan 4 maanden wonen? U moet zich binnen 5 dagen na aankomst inschrijven in de gemeente waarin u gaat wonen. Dit wordt een “eerste inschrijving” genoemd.

Woont u niet of korter dan 4 maanden in Nederland? U kunt zich laten inschrijven als niet-ingezetene in de Basisregistratie Personen (BRP). U krijgt een Burgerservicenummer (BSN) toegekend. Dit nummer heeft u in de meeste gevallen nodig voor contact met de overheid. 

Hoe regelt u het
U regelt de eerste inschrijving persoonlijk in het gemeentehuis.
U maakt hiervoor een afspraak, klik hier om een afspraak te maken.

U wilt ook uw partner en/of kinderen laten inschrijven? Zij moeten allemaal persoonlijk naar het gemeentehuis komen. U maakt voor iedere persoon apart een afspraak.

Wat u nodig heeft

  • Een geldig legitimatiebewijs en/of document waaruit uw nationaliteit blijkt.
  • U bent niet in Nederland geboren? Uw geboorteakte.
  • Alle bewijsstukken die betrekking hebben op uw persoonlijke status; bv. huwelijks- of echtscheidingsakte, geboorteakten kinderen, overlijdensakte partner etc.
  • Bent u niet getrouwd of geregistreerd partner? Een verklaring van niet getrouwd zijn/geen partnerschap hebben.
  • Alle bewijsstukken die aantonen dat u hier woont; vb. huurcontract, eigendomsbewijs, toestemming van de hoofdbewoner.
  • Komt u uit de voormalige Nederlandse Antillen? Een bewijs van uitschrijving.

Wat kost het
Een eerste inschrijving in Nederland is gratis.

Wat u moet weten
De voorwaarden voor een eerste inschrijving in Nederland zijn:

  • u heeft de Nederlandse nationaliteit, of
  • u heeft de Europese nationaliteit, of
  • U bent in het bezit van een verblijfsvergunning of Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV).

U voldoet niet aan deze voorwaarden? Neemt u gerust contact op de gemeente. Wij helpen u graag.

Vertalen en legaliseren documenten
Zijn de gevraagde documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans opgesteld? Of heeft u geen meertalig modelformulier? Dan moet u ze laten vertalen. Is de vertaler in Nederland beëdigd? Dan hoeft u de vertaling niet te laten legaliseren. Is de vertaler in het buitenland beëdigd? Dan moet u het originele document opnieuw laten legaliseren. Dit betekent dat de echtheid van het document wordt vastgesteld. Vraag aan de gemeente of legalisatie nodig is.

Vragen?
Wij helpen u graag. Neemt u tijdens kantooruren contact op met ons Klant Contact Centrum 0492 469 700.