Gezondheidsverklaring, rijbewijs

Digitaal aanvragen via de gemeentelijke website of via de site van het Centraal Bureau Rijbewijzen (CBR)

  • U kunt dit product aanvragen via de website van het CBR via (mijn.cbr.nl). U heeft hiervoor uw DigiD inloggegevens nodig. De online Gezondheidsverklaring is een extra alternatief voor de aanschaf van een papieren formulier Gezondheidsverklaring bij het gemeentehuis. De Gezondheidsverklaring is nodig om de ‘rij-geschiktheid’ voor het rijbewijs te beoordelen. Is er voor de beoordeling van de rijgeschiktheid informatie van een arts nodig, dan krijgt de klant een pdf van de ingevulde en betaalde digitale Gezondheidsverklaring om te printen. De arts vult daarop handmatig de relevante informatie in. De klant stuurt vervolgens het hele setje (klant- en artsdeel) per post naar het CBR, waar de Gezondheidsverklaring in behandeling wordt genomen. Via Mijn CBR kunt u zien wat de status is van uw Gezondheidsverklaring (o.a. of de Gezondheidsverklaring is ontvangen door het CBR, welke correspondentie er is, en bijvoorbeeld of een rapport van de medisch specialist al door het CBR is ontvangen).

Aanvragen op het gemeentehuis
Om dit product aan te vragen in het gemeentehuis moet u een afspraak maken. Dit document kan persoonlijk of door een ander (zonder machtiging) opgehaald worden.
U kunt online een afspraak maken of telefonisch via telefoonnummer 0492 469 700.

Nadat u de Gezondheidsverklaring heeft ontvangen dient u zelf en mogelijk ook een arts het formulier in te vullen (afhankelijk van uw situatie). Nadat het formulier is ingevuld dient u het ingevulde exemplaar met een kopie van uw rijbewijs naar het CBR te zenden.

Bij de gemeente Laarbeek kunt u inloggen met uw DigiD
DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

Houdt u de volgende informatie bij de hand:

  • Uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord.
  • Als er kosten aan het product verbonden zijn, heeft u uw inlog- en betalingscodes van uw bank-, girorekening (iDEAL) of uw creditcard (VISA of Master Card) ook nodig.

€ 37,80. Wij geven de voorkeur aan pinnen.

De Gezondheidsverklaring Rijbewijs kent drie modellen:

  • Gezondsverklaring zonder Geneeskundig verslag: deze bevat vragen over uw gezondheidstoestand die u met 'ja' of 'nee' moet beantwoorden;
  • Gezondheidsverklaring met Geneeskundig verslag: hetzelfde als het eerste model plus een voorgedrukte vragenlijst die de arts moet invullen aan de hand van de uitslag van de medische rijbewijskeuring;
  • Gezondheidsverklaring CDE met Geneeskundig verslag: hetzelfde als het tweede model; de voorgedrukte vragenlijst met echter ingevuld worden door de Arbo-arts aan de hand van de uitslag van de medische rijbewijskeuring.

Rijbewijs C, C1, D, D1, C1E, DE en/of D1E
Bent u in het bezit van een rijbewijs met de categorie C, C1, D, D1, CE, C1E, DE en/of D1E? Dan moet u medisch gekeurd worden voordat u een nieuw rijbewijs aanvraagt. Hiervoor moet u een Gezondheidsverklaring CDE met Geneeskundig verslag aanvragen.

Rijbewijs met beperkte geldigheidsduur
Als u om medische redenen een rijbewijs heeft met een beperkte geldigheidsduur, dan is bij de aanvraag van een nieuw rijbewijs een medische keuring verplicht. U moet daarvoor een Gezondheidsverklaring met Geneeskundig verslag aanvragen.

U heeft een Gezondheidsverklaring voor het rijbewijs nodig als u:

  • een keuring moet ondergaan voor het verkrijgen van een rijbewijs;
  • een rijexamen gaat afleggen (dit geldt voor elke categorie).

De Gezondheidsverklaring kunt u aanvragen bij de gemeente of bij Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). De verklaring is een formulier waarop u een aantal vragen beantwoordt over uw gezondheid. In bepaalde gevallen moet ook uw (huis)arts een doktersverklaring invullen.