Emigratie

Digitaal aanvragen
U kunt dit product aanvragen via het e-formulier verhuizing doorgeven.
U heeft hiervoor uw DigiD inloggegevens nodig.

Geef uw verhuizing schriftelijk door. Download het formulier aangifte verhuizing of emigratie.
Stuur het ingevulde formulier samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Persoonlijk aanvragen
Om dit product persoonlijk aan te vragen in het gemeentehuis moet u een afspraak maken.
U kunt online een afspraak maken of telefonisch via telefoonnummer 0492 469 700.
U dient een geldig identiteitsbewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs) mee te nemen.

Persoonlijk aanvragen aan het loket door een gemachtigde

 • De gemachtigde moet meerderjarig zijn.
 • U brengt een machtiging mee.
 • U brengt (een kopie van) een geldig identiteitsbewijs van u en uw gemachtigde mee.

Bij de gemeente Laarbeek kunt u inloggen met uw DigiD
DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

Houdt u de volgende informatie bij de hand:

 • Uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Als er kosten aan het product verbonden zijn, heeft u uw inlog- en betalingscodes van uw bank-, girorekening (iDEAL) of uw creditcard (VISA of Master Card) ook nodig.

   

U bent verplicht aangifte van emigratie te doen bij de gemeente. Er is sprake van emigratie als u verwacht minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland te verblijven. Dit hoeft niet een aaneengesloten periode te zijn.

De volgende personen zijn verplicht aangifte te doen:

 • iedere meerderjarige (18 jaar of ouder);
 • de ouders, voogd of verzorgers voor minderjarigen jonger dan 16 jaar;
 • de ouders, voogd of verzorgers voor inwonende minderjarigen van 16 en 17 jaar. Minderjarigen van 16 en 17 jaar mogen ook zelf aangifte doen;
 • de curator van de persoon die onder curatele staat.

De volgende personen mogen aangifte voor een ander doen:

 • een meerderjarig kind voor ouder(s) met hetzelfde woonadres;
 • ouder(s) voor een meerderjarig kind met hetzelfde woonadres;
 • echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar, als zij hetzelfde woonadres hebben;
 • iedere meerderjarige die schriftelijk gemachtigd is door de aanvrager;
 • het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die in die instelling verblijft (onder bepaalde voorwaarden).

Gaat u voor langere tijd in het buitenland wonen, dan emigreert u. U moet dit binnen 5 dagen vóór uw vertrek melden aan de gemeente.

Persoonlijk langskomen
Woont u met meerdere personen op één adres en gaat niet iedereen met u mee? Dan moet iedereen die wél meegaat persoonlijk bij de gemeente langskomen. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 18 jaar. Hiervoor dient u wel een afspraak te maken (ga hiervoor naar het tabje 'Aanvraag').