Evenement organiseren

Als u een evenement organiseert heeft u een vergunning nodig.

U kunt dit product digitaal aanvragen via het e-Formulier evenementenvergunning.

Wilt u het aanvraagformulier liever op papier invullen? Dan kunt u het aanvraagformulier hieronder downloaden.
Klik hier om het document te downloaden

Als u het aanvraagformulier heeft ingevuld dan kunt u het formulier mailen naar gemeente@laarbeek.nl

Een aanvraag voor een evenement en de aanvraag het plaatsen van een tent dienen 13 weken voordat het evenement zal plaatsvinden te zijn ingediend.

Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van een evenementenvergunning.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 'grote' en 'reguliere' evenementen.

Grote evenementen
In ieder geval wordt onder een groot evenement verstaan:

 • Wish Outdoor;
 • Zo Festival;
 • Jaarmarkt in Aarle-Rixtel;
 • Dorpsfeesten in Aarle-Rixtel;
 • Weidegangfeesten in Aarle-Rixtel. 

Voor grote evenementen gelden de volgende regels:

 • Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een groot evenement te organiseren.
 • De burgemeester bepaalt welke gegevens een aanvraag om een vergunning als bedoeld in lid 1 dient te bevatten.
 • Een aanvraag voor een groot evenement dient zeven maanden voordat het evenement zal plaatsvinden te zijn ingediend.
 • Op de aanvraag wordt binnen zes maanden na ontvangst daarvan beslist.
 • Als de beslissing niet binnen zes maanden kan worden genomen, stelt de burgemeester de aanvrager daarvan in kennis en noemt daarbij een termijn waarbinnen de beslissing tegemoet kan worden gezien. Deze termijn bedraagt niet meer dan acht weken.
 • Het verbod van het eerste lid geldt niet voor een wedstrijd op of aan de weg, voor zover in het geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 10 juncto 148, van de Wegenverkeerswet 1994.

Reguliere evenementen
Hieronder wordt onder andere verstaan:

 • Buurtbarbecue
 • Vlooienmarkt
 • Optocht
 • Muziekfeest

Dien uw vergunningaanvraag ruim van tevoren in. Bij grote evenementen heeft de gemeente veel tijd nodig om af te stemmen met politie, brandweer en eventueel met andere organisaties. Houd daar rekening mee!