Evenementenborden, vermelding

De gemeente Laarbeek biedt verenigingen en stichtingen de mogelijkheid om evenementen en activiteiten te vermelden op de gemeentelijke evenementenborden. Plaatsing op de borden is alleen mogelijk in de eigen kern, tenzij plaatsing kernoverschrijdende betekenis kan hebben en er ruimte is, dit ter beoordeling van de gemeente. Rommelmarkten, vlooienmarkten en Luikse markten kunnen enkel komen op de borden in de kern waar die zullen worden gehouden.

Uw verzoek om een vermelding op de evenementenborden moet minimaal acht weken voor aanvang van het evenement aangevraagd worden.

Vraag een vermelding aan

 • Het maken van reclame op of aan de weg, niet zijnde in hoofdzaak commerciële of politieke reclame, wordt alleen toegestaan op de evenementenborden, de borden aangebracht op flespalen en sandwich- en driehoeksborden.
 • Voorts zullen alleen die reclames worden toegestaan, die niet in strijd zijn met de goede zeden, een en ander ter beoordeling door degemeente Laarbeek
 • Toestemming door het college zal uitsluitend plaatsvinden voor reclames die een plaatselijk belang dienen.
 • Verzoeken om beschikbaarstelling van borden zullen worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst van de aanvraagformulieren; indien sprake is van gelijktijdige indiening zal de volgorde worden bepaald door de gemeente Laarbeek.
 • U dient de aanvraag minimaal acht weken voor aanvang van het evenement in te dienen via het e-formulier.
 • Het maken van reclame c.q. gebruik van bovengenoemde borden wordt slechts toegestaan gedurende de periode gelegen tussen veertien dagen voor het plaatsvinden van het evenement tot maximaal twee dagen erna, in de kern waar het evenement plaatsvindt.
 • Plaatsing op de borden is alleen mogelijk in de eigen kern, tenzij plaatsing kernoverschrijdende betekenis kan hebben en er ruimte is, dit ter beoordeling van de gemeente. Rommelmarkten, vlooienmarkten en Luikse markten kunnen enkel komen op de borden in de kern waar die zullen worden gehouden.
 • U dient op het aanvraagformulier de tekst te vermelden die u op de evenementenborden geplaatst wilt hebben. Deze tekst zal door de gemeente Laarbeek worden beoordeeld en indien nodig, worden aangepast.
 • De gemeente draagt zorg voor de vervaardiging van de evenementenbordpanelen.
 • Deze panelen worden door een medewerker van de buitendienst tijdig op de evenementenborden geplaatst en verwijderd.
 • Plaatsing op de borden wordt door de gemeente gratis aangeboden.