Gehandicaptenparkeerkaart

Heeft u een gehandicaptenparkeerkaart nodig? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Laarbeek via 0492 469 700.

Aan dit product zijn kosten verbonden.

  • U kunt de aanvraag indienen als zelfstandige bestuurder van een auto of brommobiel, of als passagier.
  • Om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart moet u een aantoonbare loopbeperking hebben. Als u door medische beperkingen niet in staat bent om 100 m te lopen.
  • Vraagt u een passagierskaart aan, dan moet u als aanvrager voor het vervoer van deur tot deur afhankelijk zijn van de hulp van de bestuurder.
  • Bent u door een aandoening of gebrek permanent rolstoelgebonden, dan kunt u zowel een bestuurders- als een passagierskaart aanvragen.
  • Bent u een instelling en verzorgt u vervoer van mensen met een handicap die in een speciaal voor hen ingerichte zorginstelling verblijven, dan kunt u een instellingenkaart aanvragen.

Medisch onderzoek
Vraagt u voor het eerst een kaart aan, dan zal de medische instantie de oorzaak en de ernst van uw handicap of aandoening onderzoeken. Daarop adviseert deze instantie de gemeente over het al dan niet verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart. Bij dat onderzoek worden uw persoonlijke omstandigheden meegewogen. Een lichamelijk onderzoek is niet altijd nodig; vaak wordt volstaan met het stellen van vragen.

Gebruikt u medicijnen of bent u in behandeling bij een specialist? Neem dan hierover informatie mee (afsprakenkaarten of medicijnkaarten) om uw aanvraag te onderbouwen. Bij verlenging van de kaart is meestal geen medisch onderzoek meer nodig. Maar wanneer uw medische situatie is gewijzigd kan de gemeente u wel doorverwijzen naar de medische instantie. 

Vraagt u een passagierskaart aan omdat u langdurig afhankelijk bent van de hulp van een bestuurder, dan zal bij de medische keuring uw hulpafhankelijkheid worden beoordeeld.

Meenemen
Voeg bij uw aanvraag de volgende documenten:

  • Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs.
  • 2 recente kleurenpasfoto’s. Let op de pasfoto-eisen.
  • Eventueel eerder afgegeven gehandicaptenparkeerkaarten.

Kunt u door lichamelijke beperkingen niet zelfstandig meer dan 100 meter lopen? U kunt dan bij de gemeente een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Met deze kaart kunt u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de meeste Europese landen. U moet zich wel houden aan de lokale regels voor parkeren.

De parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig binnen de hele EU. Vraagt u een gehandicaptenparkeerkaart aan, dan wordt uw lichamelijke beperking beoordeeld door een door medische instantie die door de gemeente wordt aangewezen.