Geluidsapparatuur in horecabedrijf

Wilt u in uw horecabedrijf structureel geluidsapparatuur gaan gebruiken, dan moet u dit melden bij de gemeente. In veel gevallen moet u bij deze melding een akoestisch rapport overleggen. Om geluidhinder te voorkomen kan de gemeente uw bedrijf maatwerkvoorschriften opleggen waarin technische voorzieningen en gedragsregels worden voorgeschreven.

U kunt uw melding van verandering doen via de Activiteitenbesluit Internet Module. Als uw gemeente geen gebruik maakt van deze digitale meldingsmogelijkheid moet u de melding uitprinten en per post versturen.

Meer informatie
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)

De verplichting tot het uitvoeren van akoestische onderzoeken geldt alleen in die gevallen waarin op voorhand al duidelijk is dat geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit zullen worden overschreden.

U moet bij uw melding een akoestisch rapport overleggen als het gemiddelde geluidsniveau binnen het horecabedrijf naar verwachting meer dan 70 (bij aangrenzende woningen) of 80 dB(A) zal bedragen. Vooral een restaurant of rustig café hoeft vaak geen akoestisch rapport te overleggen. Voor locaties in de buitenlucht, zoals muziek op terrassen en dergelijke, moet altijd een akoestisch rapport worden overgelegd.

De gemeente kan via voorschriften een geluidsnorm voorschrijven die - binnen bepaalde grenzen - strenger of soepeler kan zijn dan de landelijke norm. Deze zogenaamde maatwerkvoorschriften kunnen betrekking hebben op:

  • technische voorzieningen (bijvoorbeeld een geluidbegrenzer) die binnen het bedrijf moeten worden aangebracht;
  • gedragsregels die in acht moeten worden genomen (zoals ramen dichthouden);
  • de periode van openstelling van de horeca-inrichting of terras.