Geluidswagen gebruiken

Bij de beoordeling van een ontheffingsaanvraag let de gemeente op:

  • de handhaving van de openbare orde;
  • het voorkomen of beperken van overlast;
  • de verkeersveiligheid en de veiligheid van personen of goederen.

Wilt u met een geluidswagen door de straten rijden om aankondigingen te doen? In principe is dat verboden. U kunt een ontheffing op het verbod bij de gemeente aanvragen.

U moet de ontheffing tijdig en schriftelijk aanvragen. U geeft informatie over de reden van uw verzoek, de datum en tijdstip waarop u de geluidswagen wilt gebruiken en de route van de geluidswagen. Voordat de gemeente de ontheffing afgeeft, vraagt ze meestal advies aan de politie.