Gemeentearchief, inzage

De gemeente Laarbeek heeft de taken voor beheer van openbare archieven belegd bij het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe). Archiefstukken van de gemeente worden na 20 jaar overgedragen aan het RHCe. Alle stukken tot en met 1996 zijn al overgedragen aan het RHCe, met uitzondering van de bouwvergunningen.

Nadat archiefstukken zijn overgedragen aan het RHCe, zijn ze daar te raadplegen. Stukken die nog niet zijn overgedragen zijn in principe niet openbaar. Wilt u toch inzage in deze stukken, dan dient u een verzoek in op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Stukken die wel openbaar zijn, ook al zijn ze nog niet overgedragen aan het RHCe zijn:

  • informatie die al eerder gepubliceerd is zoals besluitenlijsten college, raadsinformatie (raadsvoorstellen, raadsbesluiten inclusief bijlages, zoals beleidsplannen), verordeningen of bestemmingsplannen.
  • informatie uit bouw-, omgevingsvergunningen, zoals bouwtekeningen.

Deze stukken kunt u bekijken op deze website of op afspraak in het gemeentehuis Laarbeek.

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven

Bezoekadres: Raiffeisenstraat 18, 5611 CH Eindhoven

Correspondentieadres: Postbus 191, 5600 AD Eindhoven

T: 040 264 99 40

I: www.rhc-eindhoven.nl

E: info@rhc-eindhoven.nl