Gemeentearchief, inzage

U moet vooraf een afspraak maken met de  gemeente Laarbeek of het Regionaal Historisch Centrum voor het raadplegen van stukken uit het Gemeentearchief. U kunt ook een schriftelijk verzoek tot raadpleging van het archief indienen. Met de gegevens die u opgeeft, gaat de gemeente of het regionaal historisch centrum aan de slag. Als het niet mogelijk is gegevens te verstrekken in verband met privacyregels, stopt de informatie. Hierbij gaat het vaak om recente gegevens.

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
Bezoekadres: Raiffeisenstraat 18, 5611 CH Eindhoven
Correspondentieadres: Postbus 191, 5600 AD Eindhoven

T: 040 264 99 40
F: 040 264 99 77
I: www.rhc-eindhoven.nl
E: info@rhc-eindhoven.nl

Wilt u iets weten over de geschiedenis van uw familie (stamboomverkenning), woonhuis, bedrijf, buurt of de gemeente zelf? Heeft u informatie nodig voor een werkstuk, scriptie of publicatie over de gemeente? Het team Communicatie van de gemeente Laarbeek kan dit soort vragen beantwoorden.

Voor stukken van vóór ongeveer 1980 dient U zich te wenden tot het Regionaal Historisch Centrum te Eindhoven met uitzondering van de bouwvergunningen, die vanaf 1932 nog bij de gemeente Laarbeek zijn. Voor inzage hiervan kunt u contact op nemen met het team Documentaire Informatie Voorziening van de gemeente Laarbeek.