Gok- en kansspelautomaten, vergunning

U moet de vergunning schriftelijk aanvragen bij de gemeente. De gemeente toetst uw aanvraag aan de daarvoor gestelde eisen. Tussentijdse wijzigingen, bijvoorbeeld in de exploitatie of in het aantal kansspelautomaten, moet u schriftelijk melden bij de gemeente. Het kan zijn dat u een nieuwe vergunning moet aanvragen of uw vergunning moet laten wijzigen.

Bij de aanvraag moet u in het algemeen bewijsstukken van de volgende gegevens overleggen:

 • Naam en adres van de aanvrager.
 • Naam en adres van uw bedrijf waarin speelautomaten worden geplaatst.
 • Aantal kansspelautomaten.
 • Naam en adres van de houder van de exploitatievergunning  (met nummer van de exploitatievergunning).

Aan dit product zijn kosten verbonden. De actuele leges vindt u in de Legesverordening 2019

Voor het krijgen van een aanwezigheidsvergunning voor een gok- of kansspelautomaat gelden de volgende voorwaarden:

 • u hebt een geldige exploitatievergunning voor uw bedrijf;
 • u hebt een geldige drank- en horecavergunning;
 • u bent ingeschreven bij het Bedrijfschap Horeca;
 • de aanvraag is van toepassing op een zogenaamde hoogdrempelige inrichting (cafés, bars, nachtclubs en restaurants).

Hoogdrempelige inrichting
Een hoogdrempelige inrichting is een bedrijf:

 • met geldige drank- en horecavergunning;
 • waar het café- en het restaurantbezoek op zichzelf staat;
 • waar geen sprake is van andere activiteiten waaraan een zelfstandige betekenis kan worden toegekend (zoals wel het geval is bij een bowlingcentrum);
 • waar activiteiten in belangrijke mate gericht zijn op personen van 18 jaar en ouder.

Voor de beantwoording of in een concreet geval sprake is van een hoog- of laagdrempelige inrichting wordt altijd gekeken naar de feitelijke situatie ter plaatse.

Een gokautomaat of kansspelautomaat is een speelautomaat waarvoor u een vergunning van de gemeente nodig hebt om deze in uw bedrijf te mogen neerzetten.