Groen- en reststroken, kopen of huren

 

De gemeente ontvangt regelmatig verzoeken van inwoners om stroken grond te verkopen. Er zijn binnen de gemeente ook allerlei stroken gemeentegrond bewust of onbewust in gebruik genomen door bewoners.  Daarom is besloten om in Laarbeek zogenaamde reststroken grond te verkopen aan inwoners.
Reststroken zijn stroken grond die vaak aan de voor-, zij- of achterkant van uw woonperceel liggen en nu deel uitmaken van het openbaar groen. Voor de inwoners van Laarbeek is dit een mooie kans om de kavel uit te breiden. Voor de gemeente vergen deze versnipperd liggende stroken veel intensief en dus duur onderhoud. Verkoop levert de gemeente inkomsten én lagere onderhoudskosten op.

Uiteraard moeten de stroken grond aan bepaalde voorwaarden voldoen om verkocht te kunnen worden. Niet alle stroken zullen verkocht kunnen worden. In sommige gevallen kan grond ook gehuurd worden en in andere gevallen is gebruik überhaupt niet mogelijk.  

Proefgebied Beek
De bebouwde kom van Beek is aangewezen als proefgebied. Gedurende de proef geldt een korting van maar liefst 30%op de normale verkoopprijs reststroken (exclusief bijkomende kosten). Het bedrijf Intersolum uit Asten voert het project voor de gemeente Laarbeek uit. Zij hebben hier veel ervaring mee bij andere gemeenten.

Huurt u uw woning?
Als u huurder ben van een woning is het niet logisch om reststroken bij uw kavel aan te kopen. Het is bij reststroken die aan de voorwaarden voldoen wel mogelijk de grond van de gemeente te huren.

Als u geïnteresseerd in de koop of huur van een reststrook, neem dan per e-mail contact op met gemeente@laarbeek.nl of telefonisch 0492 469 700. 

Een aanvraagformulier voor de koop van een reststrook kunt hier downloaden en opsturen naar de gemeente Laarbeek.