Groenstrook of restgrond kopen, huren of gebruiken

Ligt er naast uw woning, tuin of land een stuk gemeentegrond ligt? Dan kunt u de gemeente vragen of u dit aan uw eigen grond mag toevoegen. U kunt alleen grond kopen van de gemeente als het voor iedereen voordeel oplevert. U mag geen gemeentegrond gebruiken zonder toestemming van de gemeente.

Hoe regelt u het?
Wilt u een groenstrook of restgrond kopen, huren of gebruiken? Schrijf dan een brief aan de gemeente, waarin staat:

  • of u de grond wilt kopen, huren, of gebruiken
  • locatie van de grond, met daarbij een situatieschets/tekening

Deze brief kunt u sturen aan mevrouw Bakels van de gemeente Laarbeek. Het kan 3 maanden duren voordat u duidelijkheid krijgt over uw aanvraag.

Wat u moet weten
De voorwaarden voor het kopen, huren of gebruiken van gemeentegrond zijn onder andere:

  • De groenstrook of restgrond grenst aan uw woning, tuin of land.
  • De grond grenst niet aan een grote openbare ruimte waar een rij huizen op uitkijkt, of waar parkeerplaatsen liggen.
  • U zorgt zelf voor het onderhoud van het stuk groen.
  • Uw plannen met het stuk grond zijn stedenbouwkundig verantwoord.
  • Er lopen geen kabels of leidingen onder het stuk grond.
  • Het stuk grond ligt niet te dicht bij het riool.
  • Als u een woning huurt, kunt u alleen grond huren; niet kopen. 
  • Verder gelden de algemene regels van het Burgerlijk Wetboek Boek 7

Vragen?
Neem dan contact op met mevrouw Bakels, via gemeente@laarbeek.nl, of telefoonnummer 0492 469 700.