Groenvoorziening, melding

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van het openbaar groen. Hieronder vallen plantsoenen, groenstroken (gazon), bloembakken, bermen en parken, maar ook vijvers. Hebt u klachten, meldingen of ideeën over groenvoorzieningen? Meld dit dan via het meldpunt openbare ruimte.

Hebt u klachten, meldingen of suggesties over groenvoorzieningen, dan kunt dit melden via het meldpunt openbare ruimte.

Meldpunt openbare ruimte
Als u opmerkingen heeft over de openbare ruimte, kunt u die doorgeven via het meldpunt openbare ruimte. U kunt uw melding ook telefonisch doorgeven via 0492 469 700.

U kunt ervan uitgaan dat uw melding binnen vijf werkdagen wordt afgehandeld. Als dit niet mogelijk is, krijgt u bericht over de termijn waarop uw melding kan worden opgelost. Uitzondering hierop is de openbare verlichting. Om de twee weken worden gemelde storingen in de verschillende kernen verholpen.

Het meldpunt openbare ruimte is niet bedoeld voor aanvragen voor grootschalig onderhoud van het openbaar groen of voor het aanvragen van vergunningen. Voor deze aanvragen kunt u terecht bij de producten groenvoorziening, melding en omgevingsvergunning.

Hoe regelt u het?
Heeft u opmerkingen over de openbare ruimte? Dan kunt u dit melden via het meldpunt openbare ruimte. U kunt uw melding ook doorgeven via telefoonnummer 0492 469 700.

Wat u moet weten
Iets melden is gratis. De meeste meldingen worden binnen 5 werkdagen afgehandeld. Als dit niet lukt, krijgt u bericht over wanneer we uw melding wel kunnen oplossen. Storingen aan lantaarnpalen zijn een uitzondering: die worden om de 2 weken opgelost.

Redenen voor een melding of klacht zijn:

  • achterstallig onderhoud
  • direct noodzakelijk onderhoud (zoals afgewaaide takken of omgewaaide bomen na een storm, gevolgen van vandalisme, vernield groen door een ongeluk)

Het meldpunt openbare ruimte is niet bedoeld voor het aanvragen van vergunningen. Kijk hiervoor op de pagina omgevingsvergunning.

Meer informatie
De gemeente heeft voor de aanleg en het onderhoud van het openbaar groen een beleidsplan. Hierin staan de kwaliteitseisen voor het groen.