Grond, verzoek om te gebruiken

Bij uw aanvraag dient u de onderstaande stukken mee te nemen/sturen.

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Een situatieschets van de betrokken grond.
  • Beschrijving van het gewenste gebruik.

 

 

U kunt bij de gemeente een verzoek indienen om gemeentelijke grond in gebruik te nemen. Bij toekenning van het verzoek blijft de gemeente eigenaar van de grond, maar krijgt u het recht om de grond onder gemeentelijke voorwaarden voor een vastgesteld doel te gebruiken.

Toekenning van het verzoek is afhankelijk van:

  • de aard van het verzoek;
  • de beschikbaarheid van de grond;
  • het gemeentelijk beleid.

U kunt het beste contact opnemen met de gemeente. Een medewerker kan dan een eerste inschatting geven van de procedure en de kansen op toekenning van uw verzoek.