Grondprijzen

Grondprijs voor bouwkavels
De grondprijs voor bouwkavels van de gemeente is € 307,00 per m2 (excl. btw). Voor alle percelen geldt dat de aankoopkosten voor de koper zijn (kosten koper).
De prijzen van bouwkavels in plan Hoge Regt vindt u op de website van de Hoge Regt

Grondprijs voor Bemmer IV
De grondprijs is afhankelijk van de zone waarin de grond zich bevindt. 

Bekijk hier de zones

Zichtzone   € 185,- per m² exclusief btw 
Overige zones   € 160,- per m² exclusief btw

Grondprijzen reststroken of groenstroken
De prijs voor een strook aan de voorzijde van uw woning is 40% van de huidige kavelprijs (kavelprijs in 2022 is € 307,00 per m2).
De prijs voor een strook aan de zij- of achterzijde is 60% van de kavelprijs. 

Kijk hier voor meer informatie

(Tarieven 2022)