Herintreding in het arbeidsproces, begeleiding

Laarbeek aangesloten bij Senzer
Als werkbedrijf voor de arbeidsregio Helmond-De Peel voert Senzer de Participatiewet uit voor zeven gemeenten (Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren). Dat betekent dat alle contacten, betalingen, heronderzoeken en dergelijke voor uitkeringen plaatsvinden in Helmond.

Contact met Senzer
Ben je op zoek naar werk, heb je een vraag over werk en/of inkomen of wil je een uitkering aanvragen? Op www.senzer.nl vind je veel praktische informatie. Uiteraard ben je ook welkom op ons kantoor aan de Churchilllaan 109 in Helmond. We zijn iedere werkdag geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Telefonisch is Senzer bereikbaar van 8.00-17.00 uur op telefoonnummer: 0492 58 24 44. Mailen kan naar info@senzer.nl.

Hebt u jarenlang niet gewerkt en wilt u weer aan de slag? Veel mensen vinden het moeilijk om weer een baan te vinden als zij enige tijd niet hebben gewerkt, bijvoorbeeld om de kinderen te verzorgen. Speciaal voor deze groepen zijn maatregelen ontwikkeld om hun terugkeer te vereenvoudigen.

Bent u een herintreder zonder uitkering, dan heeft de gemeente verschillende mogelijkheden om u te ondersteunen bij het vinden van werk. U kunt dan denken aan scholing, de vergoeding van verwervingskosten, kinderopvang en gesubsidieerd werk.

Scholing
Op het gebied van scholing zijn er verschillende mogelijkheden zoals vrouwenvakscholen en de VMBO voor volwassenen. Deze scholen houden rekening met de schooltijden van kinderen en hebben zelfs in beperkte mate mogelijkheden voor kinderopvang. Ook parttime opleidingen behoren tot de mogelijkheid. Informeer bij het UWV Werkbedrijf naar de mogelijkheden.

Verwervingskosten
Afhankelijk van uw inkomen bestaat de mogelijkheid om financiële ondersteuning aan te vragen voor de kosten die samenhangen met de herintreding. Deze zogenaamde 'verwervingskosten' kunnen worden vergoed uit de WWB en de bijzondere bijstand.

Kinderopvangregeling
De gemeente kan onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming geven in de kosten van kinderopvang. Gaat u werken of weer naar school en hebt u een inkomen op bijstandsniveau, dan kunt u een beroep doen op deze kinderopvangplaatsen.

Werk
U kunt zelf direct zoeken naar werk via advertenties in de krant, het UWV WERKbedrijf, de uitzendbureaus en via uw eigen netwerk. Daarnaast kunt u via gesubsidieerde arbeid of vrijwilligerswerk een plaats op de arbeidsmarkt te bemachtigen. Wilt u voor gesubsidieerd werk in aanmerking komen, dan kunt u informatie opvragen bij de instelling die u een uitkering verstrekt.