Hervestiging vanuit het buitenland

Wanneer u zich vanuit het buitenland in Nederland hervestigt, dan moet u hiervan binnen vijf dagen na vestiging in Nederland aangifte doen bij de gemeente.

Bij uw aangifte van hervestiging moet u buitenlandse documenten, zoals een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte, laten legaliseren. Door legalisatie wordt de echtheid van een document vastgesteld. Vraag aan de gemeente of legalisatie nodig is.

Deze aangifte is uitsluitend van toepassing wanneer u na 1 oktober 1994 uit Nederland bent geëmigreerd. Als u voor 1 oktober 1994 bent uitgeschreven bij de gemeente wegens emigratie of 'Vertrek Onbekend Waarheen' dan is een 'eerste inschrijving' op uw situatie van toepassing.

Meenemen

 • Uw geldige identiteitsbewijs.
 • Reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt.
 • Bewijs van uitschrijving als u afkomstig bent van de voormalige Nederlandse Antillen (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten).
 • Andere relevante brondocumenten over rechtsfeiten die zich hebben voorgedaan na de datum van uw vertrek naar het buitenland. Zoals akten van huwelijk, echtscheiding of geboorte.

Legalisatie van documenten
Buitenlandse documenten zoals een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte moeten in veel gevallen gelegaliseerd worden. Legalisatie betekent dat de echtheid van een document wordt vastgesteld. Het document moet dan in het land van herkomst door een hogere autoriteit gelegaliseerd worden en soms ook aanvullend door de Nederlandse ambassade of consulaat in het betreffende land. Of u een document moet laten legaliseren en waar u dit moet doen is afhankelijk van het land waar het document vandaan komt. Vraag aan de gemeente of legalisatie nodig is.

Persoonlijk aanvragen
Om dit product persoonlijk aan te vragen in het gemeentehuis moet u een afspraak maken.
U kunt online een afspraak maken of telefonisch via telefoonnummer 0492 469 700.
U dient een geldig identiteitsbewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs) mee te nemen.

Persoonlijk aanvragen aan het loket door een gemachtigde

 • De gemachtigde moet meerderjarig zijn.
 • U brengt een machtiging mee.
 • U brengt (een kopie van) een geldig identiteitsbewijs van u en uw gemachtigde mee.

Wie mogen aangifte doen?
U moet de hervestiging binnen 5 dagen na aankomst persoonlijk te melden bij de gemeente. Behalve uzelf (vanaf de leeftijd van 16 jaar) mogen de volgende personen aangifte van hervestiging voor u doen:

 • Uw echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner (als zij hetzelfde woonadres hebben).
 • Uw ouders (als zij hetzelfde woonadres hebben).
 • Uw meerderjarige kinderen (als zij hetzelfde woonadres hebben).
 • Uw verzorgers/voogd/curator (indien van toepassing).
 • Een door u gemachtigde meerderjarige persoon onder overlegging van de machtiging, zijn/haar identiteitsbewijs en (een kopie van) uw identiteitsbewijs.
 • Hoofd van een instelling, als u niet in staat bent om dit zelf te doen of om iemand te machtigen en als u uw woonadres bij die instelling hebt.

Inwonen of samenwonen?

 • Ongehuwd samenwonenden moeten ieder apart aangifte doen.
 • Gaat u inwonen bij iemand anders of gaat u samenwonen met een persoon die al ingeschreven staat op dat adres? U hebt toestemming nodig van die persoon om op hetzelfde adres te worden ingeschreven.