Hofleverancier, aanvraag

De titel Hofleverancier is een koninklijke onderscheiding in de vorm van een predicaat. Daardoor mag een onderneming het Koninklijk wapen voeren met de toevoeging 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier'. Het is een soort visitekaartje waarmee u zich onderscheidt van uw branchegenoten. Deze titel krijgt u dan ook niet zo maar. Let dus op de voorwaarden.

Alleen de koning kan als staatshoofd het predicaat Hofleverancier verstrekken. Andere leden van het Koninklijk Huis verlenen u dit recht niet. U krijgt hiermee het recht om deze titel met de toevoeging 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier' te voeren. Andere aanduidingen of varianten hierop zijn uit den boze.

Meer informatie

Wij adviseren u eerst contact op te nemen met onze adviseur representatie van de gemeente Laarbeek. 

Hierna kunt u contact opnemen met de Stichting Hofleveranciers in Nederland. Deze organisatie behartigt de belangen van ondernemingen die door Zijne Majesteit de Koning met het predicaat Hofleverancier zijn onderscheiden. Hij probeert ook aan dit recht een bredere bekendheid te geven. De stichting doet dit sinds 1975. 

Om in aanmerking te komen voor het predicaat Hofleverancier moet u aan de volgende eisen voldoen:

 • Uw onderneming bestaat minimaal 100 jaar, bij voorkeur onder dezelfde naam.
 • De ontstaansgeschiedenis is duidelijk en aantoonbaar.
 • Uw onderneming neemt in de branche en in de regio rond uw vestigingsplaats een vooraanstaande plaats in.
 • Uw onderneming is niet alleen vooraanstaand, maar ook van onberispelijk gedrag. Hier wordt onder meer onder verstaan dat de bestuurders van onbesproken gedrag zijn op juridisch en economisch vlak.
 • Uw onderneming heeft de Nederlandse identiteit.

Het recht wordt alleen toegekend bij een bijzonder jubileum (100, 125, 150-jarig et cetara) of bij een zeer bijzondere gebeurtenis in het bedrijf. Dien minimaal 9 maanden van tevoren een verzoek in bij de burgemeester. De procedure gaat als volgt:

 • U dient een degelijk en goed onderbouwd verzoek in bij de burgemeester van de gemeente waarin uw bedrijf is gevestigd.
 • De burgemeester zendt uw verzoek door naar de Commissaris van de Koning van de provincie.
 • Voordat de Commissaris een advies geeft, start zijn afdeling (kabinet) eerst een grondig onderzoek naar het handelen van uw bedrijf. Zo wordt uw balans van de afgelopen jaren nagelopen en mag u geen strafblad hebben. Aan zo’n onderzoek werken onder meer de Arbeidsinspectie, de burgemeester, de politie, de Kamer van Koophandel en verschillende ministeries mee (voor zover uw branche hieronder valt).
 • De Commissaris van de Koning stuurt zijn advies naar de particulier secretaris van Zijne Majesteit de Koning. Deze is belast met het beheer van het predicaat. Daarna neemt de koning zelf een beslissing.
 • Na verlening door de koning reikt de Commissaris van de Koning of de burgemeester u de bij de eretitel behorende oorkonde/predicaat uit. U mag dan aan de buitenwereld kenbaar maken dat u de titel van Hofleverancier mag voeren. Dit doet u door middel van een wapenschild aan de gevel. U mag de afbeelding van het wapen verbinden met uw naam en logo op uw handelscorrespondentie, verpakkingen et cetera.
 • Het recht wordt toegekend aan uw onderneming voor een periode van maximaal 25 jaar. Na die periode moet bestendiging worden aangevraagd.