Horeca, exploitatievergunning

Als u een horecabedrijf wil opzetten, heeft u de exploitatievergunning horecabedrijf nodig. Zie hiervoor de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) artikel 2:27 en 2:28.

Openbare orde en veiligheid

Het maakt geen verschil of u wel of geen alcoholhoudende drank aanbiedt. De horeca-exploitatievergunningplicht dient als bescherming van de openbare orde en veiligheid. Maar ook van het woon- en leefklimaat in de omgeving van uw horecabedrijf.

Persoonsgebonden

De horeca-exploitatievergunning is persoonsgebonden: u kunt hem dus niet overnemen van de vorige eigenaar.

Aanvragen vergunning

Voor het exploiteren van een openbare inrichting moet u een vergunning aanvragen. Dit staat omschreven in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Een openbare inrichting is onder andere een hotel, restaurant, café, cafetaria, snackbar, buurthuis, kookcentrum, afhaalzaak, terras. De volledige betekenis kunt u teruglezen in artikel 2:27 van de APV.

Wilt u een exploitatievergunning voor uw horecazaak? Vraag dan een intakegesprek aan. Maak een afspraak met ons via 0492 469 700. In het intakegesprek leggen we u alles uit over de aan te vragen vergunning en ontvangt u het aanvraagformulier. Wij helpen u graag.

Formulieren

Wanneer aanvragen

In de volgende gevallen moet u een (nieuwe) vergunning aanvragen:

  • U wilt een (horeca)zaak starten of overnemen.
  • De in de vergunning genoemde ondernemers/ondernemingsvorm wijzigt.
  • De in de vergunning genoemde horecagelegenheid wijzigt.
  • U gaat uw (horeca)zaak verhuizen naar een andere locatie binnen de gemeente Laarbeek.

Bibob (Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur)

Naast de reguliere aanvraagformulieren dient er ook een aanvullend Bibob-formulier (met bijbehorende stukken) te worden ingediend.

Bestemmingsplan
De vestiging van uw horecabedrijf moet passen in het bestemmingsplan van uw gemeente. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

Drank- en Horecavergunning
Als u alcohol wilt verkopen en/of in het openbaar wil schenken moet u ook een drank- en horecavergunning aanvragen.

Milieumelding
Voor het starten van een nieuw horecabedrijf moet u een digitale melding doen. Hiervoor kunt u naar Activiteitenbesluit Internetmodule (externe link).

Aanwezigheidsvergunning
Als u een kansspelautomaat wilt plaatsen is een aanwezigheidsvergunning van de gemeente nodig.

Gebruiksmelding
Voor uw horecapand hebt u in veel gevallen een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruiken van de gemeente nodig. U moet een gebruiksmelding bij de gemeente doen.
Door op onderstaande link te klikken kunt u een stappenplan doorlopen en zien wat u moet doen/regelen voordat u een horeca-inrichting kunt gaan exploiteren.

Tip: Overleg eerst met een deskundige van de gemeente voor u een aanvraag indient. U krijgt dan voldoende informatie over de mogelijkheden binnen het bestemmingsplan, de eisen voortkomend uit de APV en andere criteria waaraan de gemeente toetst. U weet dan waar u aan toe bent.

Aan dit product zijn kosten verbonden. De actuele leges vindt u in de Legesverordening 2019 (externe link)