Horeca, ontheffing sluitingsuren

U kunt de aanvraagformulieren telefonisch aanvragen bij de gemeente Laarbeek.

Volgens de geldende legesverordening.

U kunt een ontheffing aanvragen als u houder bent van een drank- en horecavergunning of als leidinggevende bij een horecabedrijf. Uw aanvraag wordt getoetst aan de voorwaarden van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Bij de aanvraag om een ontheffing van de sluitingsuren moet gebruik worden gemaakt van het ‘aanvraagformulier ontheffing sluitingsuren incidenteel’ of het ‘aanvraagformulier ontheffing sluitingsuren doorlopend’.

Tip: Neem vooraf contact op met de gemeente over de geldende voorwaarden en termijnen.

Wilt u als horecabedrijf een keer langer open zijn dan is toegestaan? Dan kan dit in bepaalde gevallen, zoals bij bijzondere evenementen als een jaarmarkt of jubileum. U moet hiervoor een sluitingstijdenontheffing aanvragen bij de gemeente.

De burgemeester kan twee typen ontheffingen van de sluitingstijd verlenen:

  • Incidentele individuele ontheffing. Reguliere horecagelegenheden kunnen een incidentele ontheffing van de sluitingstijd aanvragen.
  • Doorlopende individuele ontheffing. Reguliere horecagelegenheden kunnen een doorlopende ontheffing (van 1 uur) van de sluitingstijd aanvragen. Deze doorlopende ontheffing is één kalenderjaar geldig.

Hiernaast kan de burgemeester jaarlijks een aantal collectieve ontheffingen verlenen. De reguliere sluitingstijden gelden dan niet voor, door de burgemeester per kalenderjaar aangewezen, collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aangewezen tijden (bijvoorbeeld Oud op Nieuw).