Identiteitskaart

U heeft de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u een Nederlandse identiteitskaart aanvragen. Vanaf 14 jaar is iedereen in Nederland verplicht zich te kunnen legitimeren. U gebruikt een identiteitskaart om te laten zien wie u bent. Een identiteitskaart is ook een reisdocument waarmee u naar de meeste Europese landen kunt reizen.

Hoe regelt u het
Een Nederlandse identiteitskaart vraagt u persoonlijk aan in het gemeentehuis. Hiervoor maakt u een afspraak, klik hier om een afspraak te maken

U kunt uw paspoort 5 werkdagen na de aanvraag ophalen. Vanaf 1 augustus 2020 wijzigt dit. U kunt uw paspoort dan na 7 werkdagen ophalen. Dit doet u altijd zelf. Ook kinderen moeten zelf aanwezig zijn bij het aanvragen en afhalen van de identiteitskaart. Wanneer u uw mobiel telefoonnummer aan ons doorgeeft, ontvangt u een sms wanneer uw document bij ons binnen is. 

Heeft u uw identiteitskaart eerder nodig? Maak dan gebruik van de spoedprocedure.

U kunt zelf niet naar het gemeentehuis komen?
Bij mensen met een medische, lichamelijke of geestelijke beperking kunnen we bij u thuis komen als dat nodig is. Dat kost niets extra. Neem daarvoor telefonisch contact op met ons Klant Contact Centrum; 0492 469 700.

Wat u nodig heeft

  • alle reisdocumenten die in uw bezit zijn, ook als deze verlopen zijn
  • 1 kleurenpasfoto, niet ouder dan 6 maanden op het moment van aanvraag, die voldoet aan de pasfoto eisen.

Vanaf 12 jaar mogen kinderen zonder toestemming van beide ouders, of van de persoon die het gezag over het kind heeft, een identiteitskaart aanvragen. Voor kinderen jonger dan 12 jaar is deze toestemming wel nodig. De toestemming kan geregeld worden door het invullen van een toestemmingsverklaring. Klik hier voor de formulier toestemmingsverklaring.

Wat kost het
Nederlandse identiteitskaart t/m 17 jaar € 30,00
Nederlandse identiteitskaart 18 jaar en ouder € 58,00
Spoedprocedure € 49,00 + kosten identiteitskaart

Wat u moet weten

Geldigheid identiteitskaart
Voor personen t/m 17 jaar is de identiteitskaart 5 jaar geldig
Een identiteitskaart voor personen van 18 jaar en ouder is 10 jaar geldig.

Is uw document kwijt, gestolen of heeft u een vermoeden van misbruik?
U meldt de vermissing van uw document persoonlijk in het gemeentehuis. U regelt dit samen met de aanvraag van uw nieuwe document. Het is niet nodig aangifte te doen bij de politie.
U bent uw document in het buitenland kwijt raakt door vermissing of diefstal?  U doet altijd eerst aangifte in het buitenland.
U vermoed misbruik van uw document? U kunt dit melden bij Centraal meldpunt identiteitsfraude. Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/formulieren/2014/10/23/meldingsformulier-identiteitsfraude

Aanvullende reisvoorwaarden
Voor sommige landen heeft u een visum nodig of geldt de regel dat een reisdocument nog een aantal maanden geldig moet zijn. Informeer voor deze aanvullende reisvoorwaarden bij uw reisbureau, de ambassade of het consulaat van het land van uw bestemming.

Noodpaspoort
Gaat u op reis naar het buitenland en heeft u geen reisdocument? In zeer uitzonderlijke gevallen en onder strikte voorwaarden kunt u een noodpaspoort aanvragen. De Koninklijke Marechaussee geeft noodpaspoorten af. Kijkt u voor meer informatie op https://www.defensie.nl/onderwerpen/noodpaspoort

Vragen
Wij helpen u graag. Belt u tijdens kantooruren naar ons Klant Contact Centrum 0492 469 700.