Inburgeren

 • Woont u in het buitenland en hebt u een verblijfsvergunning aangevraagd? U moet het inburgeringsexamen dan afleggen in het land waar u nu woont, vóórdat u naar Nederland kunt komen. Neem hierover contact op met de Nederlandse ambassade.
 • Woont u al in Nederland? Overleg met de gemeente of de inburgeringsplicht voor u geldt.
 • Wilt u weten hoe u zich het beste kunt voorbereiden op het examen? U kunt via de gemeente informatie krijgen over taallessen en andere inburgeringscursussen.
 • Slaagt u binnen 3 jaar na het vaststellen van de inburgeringsplicht? U kunt dan een vergoeding krijgen als tegemoetkoming voor het cursusgeld.
 • U moet binnen 3,5 jaar na vaststelling van de inburgeringsplicht geslaagd zijn voor het inburgeringsexamen.

Alle vreemdelingen van 16 tot 65 jaar die in Nederland komen wonen moeten inburgeren. Dit is geregeld in de Wet inburgering (Wi). Dit houdt in dat u voldoende kennis van de Nederlandse taal en samenleving moet hebben om zelfstandig in Nederland te kunnen functioneren. Deze plicht wordt afgesloten met een inburgeringsexamen, waarvoor u moet slagen.

Inburgeren betekent dat u voldoende weet van de Nederlandse samenleving, zodat u zich goed kunt redden in Nederland. Zo is het heel belangrijk dat u de Nederlandse taal leert lezen en schrijven en dat u gesprekken kunt voeren in de Nederlandse taal (niveau A2). U bent ingeburgerd als u het verplichte inburgeringsexamen met succes hebt afgerond. U hebt maximaal 3,5 jaar de tijd voor het examen te slagen.

Wie moet inburgeren?
De inburgeringsplicht geldt voor:

 • vreemdelingen met een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd
 • geestelijk bedienaren

Wie hoeft niet in te burgeren?
U hoeft niet in te burgeren als u:

 • jonger bent dan 16 jaar;
 • 65 jaar of ouder bent;
 • een paspoort hebt van een land in de Europese Unie of van Zwitserland, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein;
 • 8 jaar of langer in Nederland naar school bent geweest, voordat u 16 jaar werd;
 • via de korte vrijstellingstoets bent vrijgesteld. Meer informatie vindt u op de site van DUO;
 • een verstandelijke handicap hebt.

Wat gebeurt er als u niet wilt inburgeren?
Inburgeren is verplicht. Dit betekent dat als u geen ontheffing en/of vrijstelling hebt gekregen, u moet slagen voor het inburgeringsexamen. Werkt u niet mee, dan heeft de gemeente sanctiemogelijkheden. Deze sanctiemogelijkheden zijn een middel om u het inburgeringsprogramma te laten doorlopen. Krijgt u bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, dan kan de gemeente u op uw uitkering korten. In andere gevallen legt de gemeente u een boete op.