Individuele inkomenstoeslag

Deze toeslag is bedoeld voor bijvoorbeeld de aanschaf van een wasmachine of koelkast. De individuele inkomenstoeslag is vrij besteedbaar en kunt u eenmaal per 12 maanden aanvragen. Inwoners die langdurig een laag inkomen hebben kunnen deze toeslag krijgen. In Laarbeek kijken we naar het inkomen en vermogen van de afgelopen 36 maanden. Heeft u ten laste komende kinderen, dan kijken we naar inkomen en vermogen van de afgelopen 12 maanden.

U kunt het aanvraagformulier downloaden via https://www.senzer.nl/hulp-en-ondersteuning/bijzondere-bijstand 

Of vraag meer informatie bij Senzer, telefoon: 0492 753286.

Hoe komt u in aanmerking?

• U bent 21 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.

• U heeft, afhankelijk van de gezinssituatie, langer dan 12 of 36 maanden een (gezamenlijk) inkomen dat lager is dan 100%* van de bijstandsnorm.

• U heeft de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen.

• U heeft weinig vermogen.

• U studeert niet en heeft dus geen recht op studiefinanciering.

• U heeft de laatste 12 maanden geen korting op uw bijstandsuitkering

gehad i.v.m. uw re-integratietraject.

* Indien u werk heeft aanvaard waardoor het recht op bijstand is beëindigd, mag u gedurende

maximaal 24 maanden een inkomen hebben dat lager is dan 130% van de bijstandsnorm.

Heeft u vragen? Senzer helpt u graag. Stel uw vraag via e-mail: bbpeelgemeenten@senzer.nl 

Bellen kan natuurlijk ook: 0492 75 32 86.