Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Deze toeslag is bedoeld voor bijvoorbeeld de aanschaf van een wasmachine of koelkast. De individuele inkomenstoeslag is vrij besteedbaar en kunt u eenmaal per 12 maanden aanvragen. Inwoners die langdurig een laag inkomen hebben kunnen deze toeslag krijgen. In Laarbeek kijken we naar inkomen en vermogen van de afgelopen 36 maanden. Heeft u ten laste komende kinderen, dan kijken we naar inkomen en vermogen van de afgelopen 12 maanden.

U kunt het aanvraagformulier downloaden via https://www.senzer.nl/hulp-en-ondersteuning/bijzondere-bijstand 

Of vraag meer informatie bij Senzer, telefoon: 0492 753286.

Hoe komt u in aanmerking?

• U bent 21 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.

• U heeft, afhankelijk van de gezinssituatie, langer dan 12 of 36 maanden een (gezamenlijk) inkomen dat lager is dan 100%* van de bijstandsnorm.

• U heeft de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen.

• U heeft weinig vermogen.

• U studeert niet en heeft dus geen recht op studiefinanciering.

• U heeft de laatste 12 maanden geen korting op uw bijstandsuitkering

gehad i.v.m. uw re-integratietraject.

* Indien u werk heeft aanvaard waardoor het recht op bijstand is beëindigd, mag u gedurende

maximaal 24 maanden een inkomen hebben dat lager is dan 130% van de bijstandsnorm.

Heeft u vragen? Senzer helpt u graag. Stel uw vraag via e-mail: bbpeelgemeenten@senzer.nl 

Bellen kan natuurlijk ook: 0492 75 32 86.