Inkomensverklaring

Gemeente Laarbeek vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Er zijn organisaties die gratis of met korting spullen aanbieden aan inwoners met een laag inkomen. Vaak moet u dan eerst bewijzen dat u een laag inkomen heeft. Daarom verstrekken wij jaarlijks een brief waarin staat dat uw inkomen lager is dan 110% van de bijstandsnorm. Dit noemen we de inkomensverklaring. Als u die laat zien, hoeft u niet steeds uw inkomen te bewijzen. Dat is makkelijk geregeld en wel zo prettig.

Als u een toekenning heeft van een:

  • (bijzondere) bijstandsuitkering, of
  • een schuldregeling of
  • een minimaregeling zoals de Bijdrageregeling welzijnsactiviteiten? Dan krijgt u de inkomensverklaring automatisch thuisgestuurd. U hoeft dus niets te doen.

Als u de inkomensverklaring niet automatisch thuis heeft ontvangen?
Het kan zijn dat u een laag inkomen heeft, maar geen inkomensverklaring heeft ontvangen van de gemeente. Dan komt uw naam niet voor in de gegevens die de gemeente verzamelt. U kunt dan misschien wel de inkomensverklaring krijgen. Dan moet u het volgende doen.

  • U neemt contact op met het Sociaal Team Laarbeek via telefoonnummer 0492 469 707.
  • U vraagt om een aanvraag Bijdrageregeling Welzijnsactiviteiten.
  • Daarvoor levert u bewijsstukken van uw inkomen en vermogen in, dit wordt in het telefoongesprek met u besproken.

Bij toewijzing ontvangt u binnen 3 maanden automatisch de inkomensverklaring. Als de inkomensverklaring wordt toegezonden staat u voor komend jaar ook op de lijst.

 

Bij welke organisaties kan er gebruik worden gemaakt van de inkomensverklaring?
Stichting Leergeld
Kledingbank Laarbeek
Super Sociaal supermarkt

Meer informatie over deze organisaties vindt u hier.  

Hoe lang is de inkomensverklaring geldig?
De inkomensverklaring is een kalenderjaar geldig. De geldigheid staat ook op de verklaring zelf.

U wilt de inkomensverklaring niet meer ontvangen
Neem contact op met de gemeente Laarbeek via 0492 469 700. We zorgen dat uw naam uit het verzendbestand wordt verwijderd.

U bent een lokale of regionale organisatie en u heeft spullen die u gratis of met korting wilt aanbieden aan gezinnen met lage inkomens?
Neem contact op met de gemeente Laarbeek via 0492 469 700.

Bel gerust met het Sociaal Team Laarbeek via telefoonnummer 0492 469 707 of mail naar sociaalteam@laarbeek.nl