Jachtakte

Een jachtakte kunt u aanvragen bij de korpschef van het regionale politiekorps in de regio waarin u woont.

Om een jachtakte te verkrijgen moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U kunt aantonen dat u met goed gevolg een erkend jachtexamen hebt afgelegd.
  • U kunt aantonen dat u de mogelijkheid hebt om in Nederland te jagen op een terrein van minimaal 40 hectare.
  • U hebt een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
  • Er mag geen grond zijn aan te nemen dat u misbruik zult maken van de bevoegdheid om te jagen of een geweer te dragen.
  • Er mag geen grond zijn aan te nemen dat u de jachtakte zult misbruiken om te jagen op beschermde inheemse diersoorten.
  • De rechter heeft u de bevoegdheid om te jagen niet ontzegd en u bent tevens in de twee jaren voorafgaand aan de aanvraag niet veroordeeld voor een strafbaar feit in verband met de jacht.

In Nederland is het jagen op wild in principe niet toegestaan. Onder bepaalde voorwaarden en met beperkingen kunt u een jachtakte krijgen voor het jagen met een geweer. Beperkingen kunnen bijvoorbeeld zijn de duur van het jachtseizoen, jagen op aangewezen percelen of uitsluiting van jagen op beschermde diersoorten.