Kadastrale informatie

Het Kadaster houdt de openbare registers bij. Daarin wordt het eigendom van onroerende goederen bijgehouden, zoals huizen en fabrieken. Maar het Kadaster registreert ook het eigendom van registergoederen zoals schepen en vliegtuigen. Daarnaast houdt het register cartografische gegevens bij.

Veel gemeenten hebben een kadastrale balie. Daar kunt u terecht voor veelgevraagde kadastrale informatie. Zo hoeft u niet naar het Kadaster voor informatie. U kunt dan bij de gemeente de volgende informatie opvragen:

  • uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart.

De registers van het Kadaster zijn openbaar. Iedereen kan dus de registers raadplegen.

Hebt u twijfels over de oppervlakte van een perceel of hebt u een grensgeschil met uw buren, dan kunt u het kadaster verzoeken de percelen in te meten en uit te zetten. De kadastrale grens wordt dan in het veld aangegeven.