Kadastrale informatie

Bij het kadaster kunt u de gegevens van een gebouw of een stuk grond opvragen. U kunt bijvoorbeeld nakijken:

  • wie de eigenaar is
  • wat voor soort perceel het is (bijvoorbeeld een huis met tuin of weiland)
  • wat de oppervlakte van het perceel is en hoe het eruitziet (bijvoorbeeld een kaart of plattegrond)

De gegevens van het kadaster zijn openbaar. Iedereen kan deze gegevens bekijken of opvragen.

Daarnaast houdt het register cartografische gegevens bij.

Veel gemeenten hebben een kadastrale balie. Daar kunt u terecht voor veelgevraagde kadastrale informatie. Zo hoeft u niet naar het Kadaster voor informatie. U kunt dan bij de gemeente de volgende informatie opvragen:

  • uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart.

De registers van het Kadaster zijn openbaar. Iedereen kan dus de registers raadplegen.

Hebt u twijfels over de oppervlakte van een perceel of hebt u een grensgeschil met uw buren, dan kunt u het kadaster verzoeken de percelen in te meten en uit te zetten. De kadastrale grens wordt dan in het veld aangegeven.

Zo vraagt u kadastrale gegevens op:

  1. U kiest het door u gewenste product op kadaster.nl
  2. U vult de gevraagde gegevens in
  3. U betaalt meteen online via iDEAL
  4. Als u alleen maar de kadastrale kaart van uw eigen perceel wilt bekijken dan kan dat ook op mijnoverheid.nl. Dit is gratis.

Wilt u een perceel splitsen en wilt u daar een offerte voor aanvragen voor u naar de notaris gaat? Hoe u dat kunt doen, leest u hier.
Om een splitsing aan te vragen heeft u geen machtiging nodig van de gemeente. Ook als u geen eigenaar bent, kunt u een offerte aanvragen.