Kamperen buiten erkende kampeerterreinen

Kamperen buiten erkende kampeerterreinen is in de gemeente Laarbeek verboden. U kunt bij de gemeente een (tijdelijke) ontheffing aanvragen om te mogen kamperen buiten erkende kampeerterreinen. Deze ontheffing kan worden geweigerd in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en de bescherming van het milieu. Daarnaast kan de ontheffing worden geweigerd in het belang van de bescherming van natuur en landschap en in het belang van de bescherming van het stadsgezicht. 

U kunt bij de gemeente een (tijdelijke) ontheffing aanvragen om buiten erkende kampeerterreinen te mogen kamperen.