Klacht over handelen gemeente

Uw klacht schriftelijk indienen kunt doen door middel van onderstaand formulier.

Klachtenformulier

  • Dien uw klacht schriftelijk of mondeling in. Uw schriftelijke klacht richt u aan het college van burgemeester en wethouders. Mondeling meldt u uw klacht aan de gemeentebalie.
  • De gemeente beoordeelt uw klacht intern. Het is mogelijk uw klacht mondeling toe te lichten.
  • U krijgt van de gemeente schriftelijk bericht van de uitspraak over uw klacht.
  • Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt dan een oordeel vragen aan een externe klachtinstelling, zoals de Nationale ombudsman.
Dient u uw klacht schriftelijk in? Geef in uw brief een volledige beschrijving van de achtergrond en een heldere toelichting van uw klacht.

De gemeente Laarbeek doet haar best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over hoe u door een medewerker van onze organisatie bent behandeld. Dan kunt u een klacht indienen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. De wijze waarop wij de binnengekomen klachten behandelen is vastgelegd in de Verordening interne afhandeling klachten gemeente Laarbeek.

Wij waarderen het wanneer u de moeite neemt om een negatieve ervaring te melden. Op basis van uw signaal kunnen wij onze dienstverlening namelijk verder verbeteren.

U kunt geen klacht indienen over een gemeentelijke beslissing, bijvoorbeeld over de weigering van een vergunning. In dit geval kunt u meestal wel bezwaar maken of in beroep gaan.

Meer informatie
Gemeentewet
Algemene wet bestuursrecht