Koninklijk, aanvraag predicaat

Wilt u het ‘Koninklijk predicaat’ aanvragen, dan duurt de behandeling van uw verzoek tot toekenning van het predicaat minimaal een jaar. De procedure gaat als volgt:

 • U dient uw schriftelijke aanvraag in bij de burgemeester van de gemeente waarin uw onderneming of vereniging is gevestigd. Geef daarin duidelijk aan wat de redenen voor uw verzoek zijn en voeg documenten bij die uw argumenten voor toekenning van het predicaat ondersteunen.
 • De burgemeester zendt de aanvraag door naar de commissaris van de Koning van de provincie waarin de gemeente ligt.
 • Het kabinet van de commissaris van de Koning doet een grondig onderzoek naar het handelen van uw onderneming of vereniging.
 • Na het onderzoek stelt de commissaris van de Koning een advies op. Hij stuurt dit met de aanvraag naar de particulier secretaris van Zijne Majesteit de Koning.
 • Aan de hand van de adviezen neemt de Koning zelf een beslissing. De commissaris van de Koning deelt de beslissing aan u mede.
 • Als het predicaat wordt verleend, dan reikt de commissaris van de Koning of de burgemeester de bijbehorende oorkonde uit, meestal tijdens een hiervoor georganiseerde feestelijke bijeenkomst.

Eens per jaar publiceert de Staatscourant een lijst van alle organisaties die het predicaat 'Koninklijk' mogen voeren.

Om het recht op het predicaat ‘Koninklijk’ te krijgen en te behouden geldt het volgende:

 • Het recht wordt alleen toegekend aan ondernemingen en verenigingen.
 • Uw organisatie moet minimaal 100 jaar bestaan.
 • Uw organisatie is van Nederlandse oorsprong en neemt een zeer belangrijke plaats in uw eigen vakgebied in.
 • Uw organisatie is volledig zelfstandig.
 • Het beleid en de financiële positie zijn solide.
 • Bestuurders en managers zijn van onbesproken gedrag.
 • Een vereniging mag niet het doel hebben politieke, commerciële, religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen te verbreiden.
 • Het predicaat ‘Koninklijk’ mag alleen bij de naam van uw organisatie worden gebruikt, nooit bij een product; het is niet overdraagbaar.
 • Het recht om het predicaat te voeren wordt verleend voor een periode van maximaal 25 jaar.
 • Bij overname of grote structurele wijzigingen van uw organisatie vervalt dit recht.

Als u als onderneming of vereniging het predicaat 'Koninklijk' toegekend krijgt, mag u door deze onderscheiding de aanduiding ‘Koninklijk’ aan uw naam toevoegen. Ook mag u dan de Koninklijke kroon voeren, bijvoorbeeld op briefpapier. Het is een soort visitekaartje waarmee u zich onderscheidt van uw branchegenoten. U kunt het predicaat alleen krijgen als u aan strikte voorwaarden voldoet.

Wij adviseren u eerst contact op te nemen met onze adviseur representatie van de gemeente Laarbeek.