Landmeetkundige gegevens

Als u bijvoorbeeld een gebouw wilt bouwen, dan zult u de hoogte van het terrein moeten vaststellen en moeten bepalen waar kabels en leidingen liggen.

Voor het inmeten en laten uitzetten van het terrein en het gebouw kunt u contact opnemen met de gemeente.

De gemeente, het Kadaster en diverse andere particuliere en overheidsdiensten verzorgen de landmetingen.

Voor de vaststelling van de oppervlakte van een perceel is de inmeting door het Kadaster bepalend. De gemeente (of het Kadaster in opdracht van de gemeente) zal ook de zogenaamde ondergrondse infrastructuur, zoals kabels en leidingen, inmeten en op een kaart vermelden.

Wat is landmeten?
Landmeten is het inmeten van terrein zowel qua hoogte als qua oppervlakte. Cartografie is het samenstellen van landkaarten, ander kaartmateriaal en het verzamelen van de daarvoor benodigde gegevens.

Wanneer vindt landmeting plaats?
Landmeting vindt plaats bij de realisatie van bijvoorbeeld bouwprojecten. Daarnaast vinden voortdurend landmetingen plaats voor onder meer de cartografie. De door de landmeters ingebrachte informatie wordt vertaald in landkaarten, reliëfkaarten, kadastrale kaarten et cetera.