Leegstandwet

De Leegstandwet is een regeling die de eigenaar van een (koop)woning de gelegenheid biedt de woning tijdelijk te verhuren. In veel gevallen zal er van deze regeling gebruik worden gemaakt wanneer de woning al een tijd te koop staat en nog niet verkocht is. Bij verhuur via de Leegstandwet hoeft de verhuurder, in tegenstelling tot de gewone verhuur, niet met alle huurbeschermingsbepalingen rekening te houden waardoor de verhuurder de mogelijkheid heeft de huurovereenkomst op te zeggen. Wel dient de verhuurder bij deze manier van verhuren een vergunning aan te vragen bij de gemeente.

De vergunning aanvragen bij de gemeente
U dient het volledig ingevulde aanvraagformulier in te leveren bij de gemeente Laarbeek, zij zullen vervolgens de aanvraag toetsen en zullen u bij akkoord de vergunning verlenen. De toekenning van deze vergunning kan oplopen tot zes weken.

Wat behoort er te worden vermeld in de vergunning?
Onder andere behoort de duur van de vergunning vermeldt te worden. U kunt de vergunning voor vijf jaar aanvragen.

Wat moet u overleggen bij een aanvraag voor een vergunning?

Welke type woningen kunnen verhuurd worden via de Leegstandwet?
De Leegstandwet creëert dus de mogelijkheid een woning tijdelijk te verhuren. Voordat u uw woning kunt verhuren via de Leegstandwet, moet de woonruimte aan de volgende criteria voldoen. Het betreft een woonruimte in een voor de verkoop bestemde woning, die:

  • nog nooit bewoond is geweest (bijvoorbeeld nieuwbouw);
  • in een periode van ten minste 12 maanden voor de leegstand van de desbetreffende woning, in zijn geheel of gedeeltelijk bewoond is geweest door de eigenaar (of wanneer de woning minder dan een jaar geleden is opgeleverd, sindsdien door de eigenaar bewoond is geweest); of
  • in de tien jaar voordat de woning leeg kwam te staan slechts drie jaar (geheel of gedeeltelijk) als woonruimte verhuurd is geweest; of het betreft
  • een woonruimte in een voor sloop of renovatie bestemde huurwoning.

De woning voldoet aan bovenstaande criteria, maar hoe zit het met de hypotheekverstrekker?
Het is noodzakelijk wanneer u over een hypotheek beschikt, toestemming te vragen bij uw hypotheekverstrekker. Dit is belangrijk omdat veel hypotheekverstrekkers het verhuren van een koopwoning verbieden, een renteverhoging vragen bij verhuur of beperkende regels in de overeenkomst hebben opgenomen. Als u toestemming vraagt, vergeet dan niet te melden dat het om tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet gaat, dit geeft de hypotheekverstrekker de zekerheid dat de huurovereenkomst kan worden opgezegd.

Heeft u deze toestemming verkregen, of heeft u geen hypotheek?
Dan kunt u het aanvraagformulier voor de vergunning downloaden.