Loterij, prijsvraag, bingo, organiseren

Randvoorwaarden

 • De doelstelling van elk kansspel moet van algemeen belang zijn. Bijvoorbeeld de bouw van een nieuw clubhuis voor de sportvereniging, het kopen van nieuwe instrumenten voor de muziekvereniging of de renovatie van de kerk.
 • De feitelijke uitgaven (prijzen en kosten) voor de loterij mogen niet hoger zijn dan 50% van de opbrengst van de verkochte loten.
 • De totale waarde van de prijzen mag niet meer zijn dan 50% van de bruto-opbrengst van de verkochte loten.
 • Is de totale (economische) waarde van het prijzenpakket niet hoger dan € 4.500,- dan is een vergunning nodig van de gemeente waar de vereniging of stichting is gevestigd. Boven € 4.500,- is een vergunning van de minister van Veiligheid en Justitie vereist.
 • Voor een winkelweekactie is een vergunning nodig van de Kamer van Koophandel. Een winkelweekactie is een loterij van gezamenlijke ondernemers (minimaal 10) in het midden- en kleinbedrijf, waarbij de ondernemers de loten gratis aan de klanten uitgeven. Deze loterij mag niet langer duren dan 4 weken en mag maximaal 2 keer per jaar plaatsvinden. Tevens mag de waarde van het prijzenpakket niet hoger zijn dan € 11.950,-. Ook mogen de ondernemers geen instantloten uitgeven. Instantloten zijn loten waar u direct na het verkrijgen van het lot kunt zien of u een prijs hebt gewonnen, bijvoorbeeld door het afkrassen van een afdeklaagje.

Prijsvragen

 • Een zelfstandig ondernemer mag voor zijn klanten een prijsvraag organiseren.
 • Bij een prijsvraag verlangt de ondernemer dat de klant een daadwerkelijke bijdrage levert, zoals het maken van een slagzin, het schrijven van een (kort) verhaal, het maken van een foto.
 • Een jury beoordeelt de inzendingen en kent op basis daarvan de prijzen toe.
 • Als de waarde van de hoogst uit te keren prijs niet meer bedraagt dan € 2.300,- is geen vergunning nodig.
 • Een vergunning aanvragen bij de gemeente is nodig als de hoofdprijs ligt tussen € 2.300,- en € 4.500,-. Als de hoofdprijs hoger is, moet u een vergunning aanvragen bij de minister van Veiligheid en Justitie. Zowel het ministerie als de gemeente verlenen de vergunning alleen als de opbrengst van de prijsvraag een algemeen belang dient.

Bingo

 • Kleine kansspelen als bingo vallen niet onder de vergunningaanvraag. Iedere vereniging die minimaal 3 jaar bestaat, mag een bingo organiseren als de waarde van de prijzen per spelronde niet meer bedraagt dan € 400,- en per bijeenkomst niet meer dan € 1.550,-.
 • De vereniging moet de bingobijeenkomst uiterlijk 2 weken van tevoren aanmelden bij de gemeente.De gemeente kan bepaalde eisen aan de bingobijeenkomst stellen.
Loterij

In het algemeen
Ook bij kansspelen waarbij geen vergunning nodig is, is mogelijk wel kansspelbelasting verschuldigd.

Voor het organiseren van een kansspel zoals een loterij, bingo of prijsvraag hebt u een vergunning nodig. Het belangrijkste kenmerk van een kansspel is dat de deelnemer geen doorslaggevende invloed heeft op de uitslag.

Prijzenpakket lager dan € 4.500,-
U moet de vergunning minimaal 4 weken van te voren aanvragen bij de gemeente.

Prijzenpakket hoger dan € 4.500,-
U moet een vergunning aanvragen bij de minister van Veiligheid en Justitie. Vraag deze aan bij het Projectbureau Kansspelen dat de vergunningsaanvragen in behandeling neemt.

Meesturen
Verklaring met gegevens over:

 • de opzet van de loterij;
 • de periode waarin de loterij plaatsvindt;
 • het totaalbedrag aan prijzengeld.