Kansspel organiseren

U wilt een loterij, bingo of prijsvraag organiseren? Dit noemen we een kansspel. In sommige gevallen heeft u hiervoor een vergunning nodig. Het doel van een kansspel organiseren moet van algemeen belang zijn, bijvoorbeeld de bouw of renovatie van een nieuw clubhuis, nieuwe instrumenten voor de muziekvereniging etc.

U regelt uw vergunning voor het organiseren van een kansspel digitaal. Klik hier om aanvraag te starten.

Wat heeft u nodig

U heeft een vergunning nodig? Dan zijn onderstaande gegevens nodig voor uw vergunningsaanvraag.

 • Gegevens aanvrager
 • Opzet kansspel
 • Periode en locatie wanneer het kansspel plaatsvindt
 • Totaalbedrag prijzengeld

De aanvraag voor een vergunning voor het organiseren van een kansspel is gratis.

Voor de verschillende kansspelen geldt aparte regelgeving.

U organiseert een loterij?

U vraagt tenminste 6 weken voordat de loterij wordt uitgezet een vergunning aan bij de gemeente. U moet rekening houden met de volgende voorwaarden;

 • De uitgave (prijzen en kosten) voor de loterij mogen niet hoger zijn dan 50% van de opbrengst van de verkochte loten.
 • De totale waarden van de prijzen mag niet meer zijn dan 50% van de bruto-opbrengst van de verkochte loten.
 • De totale waarden van het prijzenpakket mag niet hoger zijn dan € 4.500,-. Is het prijzenpakket hoger dan moet u een vergunning aanvragen bij de minister van Veiligheid en Justitie.
 • Voor een winkelweekactie (loterij van gezamenlijke ondernemers) is een vergunning nodig van de Kamer van koophandel.

U organiseert een bingo?

U organiseert een klein kansspel. Hiervoor hoeft u geen vergunning aan te vragen. U doet hiervan tenminste 2 weken voordat de bingo plaatsvindt wel een melding bij de gemeente. U moet rekening houden met de volgende voorwaarden;

 • Iedere vereniging die 3 jaar of langer bestaat mag een bingo organiseren
 • De waarde van de prijzen (geld en goederen) per spelronde mag niet hoger zijn dan € 400,-
 • Per bijeenkomst mag de waarde van de prijzen niet hoger zijn dan € 1.550,-

U organiseert een prijsvraag?

U heeft geen vergunning nodig als de hoogst uit te keren prijs lager is dan € 2.300,-.
U doet wel tenminste 2 weken voordat de prijsvraag plaatsvindt een melding bij de gemeente.
U vraagt wel een vergunning aan bij de gemeente als de waarde van de hoofdprijs ligt tussen de € 2.300,- en € 4.500,-. Dit doet u tenminste 6 weken voor het uitzetten van de prijsvraag. Is de waarde hoger dan € 4.500,- dan moet u zowel bij de gemeente als ook bij het ministerie een vergunning aanvragen.

Wij helpen u graag. Belt u tijdens kantooruren naar ons Klant Contact Centrum 0492 469 700