Materialen van gemeente, uitleen

Om van deze mogelijkheden gebruik te maken, dient u te beschikken over een vergunning voor het houden van een evenement. Nadat u deze vergunning heeft gekregen, neem dan minimaal vier weken voor aanvang van het evenement telefonisch contact op met de gemeentewerf via telefoonnumer 0499 425 052, zodat de beschikbare materialen zo nodig verdeeld kunnen worden over evenementen die gelijktijdig plaatsvinden.

Bij uw aanvraag dient u onderstaande gegevens te verstrekken.

  • De soort te lenen materialen.
  • Het aantal te lenen materialen.
  • Datum en tijdstip van de leen.
  • Duur van de leen.
  • Reden voor de leen.

U kunt van de gemeente materialen of materieel lenen, indien dit past binnen het gemeentelijk beleid. Bijvoorbeeld gemeentevlaggen, vlaggenmasten of dranghekken en andere voorzieningen voor het houden van evenementen. Wilt u van deze mogelijkheden gebruik maken, dien dan een verzoek in bij de gemeente.

Of u de materialen mag lenen, hangt af van de aard van uw aanvraag. De gemeente kan u vertellen wat de precieze voorwaarden zijn.

Wilt u dranghekken lenen voor het houden van een evenement, dan moet u hiervoor meestal een ontheffing in het kader van de Wegenverkeerswet aanvragen. Het plaatsen van dranghekken op de openbare weg is niet toegestaan. Bij de aanvraag wordt onder meer gelet op de gevolgen voor de openbare orde. Neemt u in dit geval vooraf contact op met de politie, ambulancepost en brandweer om de openbare orde en veiligheid te waarborgen.