Milieustraat

Voor het storten van afval is een tarief verschuldigd. Autobanden kunnen tegen een vaststaand bedrag worden ingeleverd.

De kosten staan vermeld bij de milieustraat.

De milieustraat doet dienst als afvalstort voor inwoners van Laarbeek. Om toegang tot de milieustraat te hebben dient u te beschikken over de Toegangspas milieustraat. Ieder huishouden in Laarbeek heeft in 2006 een pas ontvangen.

U kunt op de milieustraat extra afval (meestal grof huisvuil) kwijt dat niet met de wekelijkse afvalinzameling kan worden meegegeven. Te denken valt aan:

  • extra groenafval in de zomermaanden;
  • klein chemisch afval (dit kan nooit met het gewone huisvuil worden meegegeven);
  • bouwpuin;
  • asbest (mits goed verpakt);
  • huisraad;
  • bruin- en witgoed.

Binnen de gemeente bevindt zich een milieustraat (ook wel afvalinzamelstation genoemd). Hier kunt u uw afvalstoffen aanbieden. De milieustraat is met name bedoeld voor afvalstoffen die u niet mee kunt geven met het huishoudelijk afval.

Locatie milieustraat
De Stater 2 in Lieshout, telefoon 0499 422 775, fax 0499 327 409.

Openingstijden milieustraat
Woensdag t/m vrijdag 13.00-17.00 uur, zaterdag 9.00-16.00 uur.