Milieuvriendelijk bouwen

U kunt te maken krijgen met duurzaam bouwen (dubo) als u bijvoorbeeld zelf bouwt of een nieuwbouwwoning koopt.
Dubo staat voor het bouwen via methoden en met materialen die het milieu minimaal belasten. Denk aan: zuinig gebruik van energie, grondstoffen en ruimte, landschappelijke inpassing en beperking van afval of overige effecten op milieu.

Indien u andere duurzame bouwmaterialen en bouwmethoden wilt toepassen wijkt u af van de voorschriften van het Bouwbesluit. Deze afwijking moet worden goedgekeurd door burgemeester en wethouders. Aangetoond moet worden welke milieuwinst wordt behaald door af te wijken van het Bouwbesluit. Indien niet wordt ingestemd met de afwijking, wordt de omgevingsvergunning voor het bouwen wegens strijdigheid met het Bouwbesluit geweigerd.

Het duurzaam bouwen bestaat uit overeenkomsten, afgesloten met de ontwikkelaars van nieuwe plannen. Tot op heden wordt het duurzaam bouwen door gemeenten gestimuleerd door bijvoorbeeld het stellen van eisen in een koopcontract (met of zonder mogelijke boetes) en door middel van het sluiten van convenanten.

Meenemen
Een overzicht met de methoden en/of materialen die worden gebruikt bij het duurzaam bouwen.

Indien u andere duurzame bouwmaterialen en bouwmethoden wilt toepassen wijkt u af van de voorschriften van het Bouwbesluit. Deze afwijking moet worden goedgekeurd door burgemeester en wethouders. Aangetoond moet worden welke milieuwinst wordt behaald door af te wijken van het Bouwbesluit. Indien niet wordt ingestemd met de afwijking, wordt de omgevingsvergunning voor het bouwen wegens strijdigheid met het Bouwbesluit geweigerd.

Het duurzaam bouwen bestaat uit overeenkomsten, afgesloten met de ontwikkelaars van nieuwe plannen. Tot op heden wordt het duurzaam bouwen door gemeenten gestimuleerd door bijvoorbeeld het stellen van eisen in een koopcontract (met of zonder mogelijke boetes) en door middel van het sluiten van convenanten.

Meenemen
Een overzicht met de methoden en/of materialen die worden gebruikt bij het duurzaam bouwen.