Monument, subsidie

Voor onderhoud of restauratie van uw monument kunt u subsidie aanvragen.

Gemeentelijke monumenten
Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument, dan kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente voor onderhoud en restauratie van uw monument.

Rijksmonumenten
Als particuliere eigenaar van een rijksmonument kunt u tot 2019 (een deel van) uw restauratiekosten als aftrekpost opvoeren bij uw belastingaangifte. Het gaat dan om de onderhoudskosten. Deze zijn als persoonsgebonden aftrek aftrekbaar van uw inkomen. Meer informatie is te vinden op de website van de Belastingsdienst. Eigenaren van gebouwde rijksmonumenten die (oorspronkelijk) geen woonhuis zijn, zoals kerken en fabrieken kunnen een instandhoudingssubsidie aanvragen.aanvragen. De gemeente Laarbeek geeft aan eigenaren van Rijksmonumenten subsidie voor het afsluiten van een abonnement bij de Monumentenwacht en het laten uitvoeren van reguliere inspecties.

Let op! Houd er rekening mee dat u als eigenaar van een monument niet zonder meer alle veranderingen aan uw monument kunt doorvoeren. Ook bent u verplicht onderhoudswerkzaamheden te verrichten als dit voor het behoud van het monument nodig is.

Overzicht gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten
PDFGemeentelijke monumenten in Laarbeek
PDFRijksmonumenten gemeente Laarbeek

Neem vóórdat u een subsidieaanvraag indient, contact op met de gemeente over de werkzaamheden die u wilt uitvoeren. In dit vooroverleg worden de verwachtingen van u en de gemeente duidelijk en kunt u eventueel voorkomen dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen. Stuur het volledig ingevulde aanvraagformulier met de gevraagde bewijsstukken terug naar de gemeenten.

Meenemen
Stuur bij uw aanvraag monumentensubsidie voor een gemeentelijk monument een verklaring mee. Geef hierin gegevens over het bestek, een begroting, situatieschets, plattegronden en gevelaanzichten.

  • U hebt een rapport over de staat van onderhoud van uw pand van Monumentenwacht Brabant.
  • U hebt een of meer offertes voor werkzaamheden die in het rapport als M(atig) of S(lecht) beoordeeld worden.
  • U hebt een vergunning voor ingrijpende werkzaamheden aan uw monument.
  • U hebt de laatste 5 jaar geen gemeentelijke monumentensubsidies ontvangen.
  • Overige voorwaarden staan vermeld in het aanvraagformulier voor gemeentelijke monumentensubsidie en de PDFSubsidieverordening monumenten gemeente Laarbeek.