Muziek of geluid maken op straat

Als u muziek wilt maken op straat, bijvoorbeeld met een draaiorgel, dan dient u hiervoor een ontheffing bij de gemeente aan te vragen. In deze ontheffing geeft de gemeente de speellocatie(s), de speeldagen en de tijden waarop u kunt spelen aan. Overigens geldt dat ook voor geluid van apparatuur of (bouw)machines.

U kunt bij de gemeente een verzoek indienen.

Bij uw verzoek moet u het volgende overleggen:

  • Naam en adres van de aanvrager.
  • Plaats van de activiteit.
  • Datum en tijdstip van de activiteit.
  • Reden van de activiteit.