Naamgebruik

Online regelen
Geef uw wijziging van uw naamgebruik door via het e-formulier verklaring naamgebruik.
U heeft hiervoor uw DigiD inloggegevens nodig.

Schriftelijk regelen
Geef uw wijziging van uw naamgebruik schriftelijk door. Download hiervoor het formulier verklaring naamgebruik
Stuur het ingevulde formulier samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar:

Postbus 190
5740 AD
Beek en Donk

Persoonlijk regelen
Om wijziging van uw naamgebruik persoonlijk te regelen in het gemeentehuis moet u een afspraak maken.
U kunt online een afspraak maken of telefonisch via telefoonnummer 0492 469 700.
U dient een geldig identiteitsbewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs) mee te nemen.

Overheidsinstanties en diverse instellingen met een maatschappelijke taak gebruiken voor hun correspondentie met u de persoonsgegevens uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Naast uw adres gebruiken zij ook de door u gewenste naam. Het gaat hierbij om de wijze waarop u wilt worden aangeschreven.

Standaard staat uw eigen geslachtsnaam in de GBA geregistreerd. Bent u gehuwd, gehuwd geweest of bent u ooit een geregistreerd partnerschap aangegaan dan heeft u het recht om de geslachtsnaam van uw (huwelijks)partner te gebruiken. Als u gebruik wilt maken van deze naam, is een schriftelijk verzoek aan de gemeente voldoende. U kunt de volgorde van de namen zelf bepalen.

Als u gehuwd bent, gehuwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap heeft (gehad), kunt u een verzoek indienen om de registratie van uw naamgebruik te wijzigen. U kunt kiezen met welke naam u aangeschreven wilt worden: uw eigen naam of de naam van uw echtgenoot of partner. De aanleiding voor wijziging van het naamgebruik is vaak een huwelijk of echtscheiding.

  • De gemeente mag de registratie in de GBA niet op telefonisch verzoek wijzigen. Het wijzigen kan alleen na een schriftelijk verzoek of wanneer u persoonlijk naar het gemeentehuis komt.
  • De gemeente gaat na of u het recht heeft de andere naam te gebruiken.
  • Zodra de gemeente uw schriftelijke verzoek heeft ingewilligd, wordt dit verwerkt in de GBA en ontvangt u een schriftelijke bevestiging.

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs.

Let op! Het gaat slechts om het gebruik van de naam en niet om het bezit ervan. Door wijziging van het naamgebruik verandert uw geslachtsnaam niet.