Naamskeuze kind

Naamskeuze doet u persoonlijk bij de ambtenaar van de burgerlijke stand:

  • Voor een wettig kind verklaren de ouders gezamenlijk vóór de geboorte of uiterlijk bij de geboorteaangifte welke naam het kind krijgt.
  • Voor een kind dat niet binnen een huwelijk is geboren, kunnen de ouders de naamskeuze alleen doen bij de erkenning. Dit kan al voor de geboorte.
  • Zowel voor een wettig kind als voor een kind dat niet binnen een huwelijk is geboren, geldt dat als de ouders niet uiterlijk bij de geboorteaangifte de naamskeuze doen, de keuzemogelijkheid voor de ouders ophoudt. In dit geval bepaalt de wet welke naam het kind krijgt en de ouders kunnen hier later niet op terugkomen.
  • Bij een adoptie doen de adoptiefouders en/of het kind de naamskeuze gedurende het adoptieproces bij de rechter.

Bij naamskeuze dienen beide ouders aanwezig te zijn. Omdat de moeder niet altijd aanwezig kan zijn bij de geboorteaangifte is het van belang de keuze vóór de geboorte te doen als u wilt afwijken van wat geregeld is in de wet.

Beide ouders moeten een geldig identiteitsbewijs overleggen.

Voor naamskeuze gelden de volgende regels:

  • De naamskeuze houdt in dat de ouders samen kiezen welke achternaam hun eerste kind krijgt: die van de moeder of die van de vader. Deze keuze is eenmalig en geldt voor alle volgende kinderen van deze ouders. Het is hierbij niet van belang of de familierechtelijke betrekking tot beide ouders tot stand komt door geboorte, erkenning of adoptie.
  • Als de ouders geen naamskeuze doen, hangt de achternaam die het kind krijgt af van de huwelijkse staat van de ouders. Zijn de ouders gehuwd dan krijgt het kind bij de geboorteaangifte de naam van de vader. Zijn de ouders ongehuwd dan krijgt het kind de naam van de moeder. Een erkenning door de (al dan niet) biologische vader brengt hierin geen verandering. Willen de ongehuwde ouders dat het kind de naam van de vader krijgt dan dienen zij bij de erkenning tevens een verklaring van naamskeuze af te leggen.
  • In geval van adoptie is het doen van naamskeuze verplicht.
  • Om stiefkinderen en pleegkinderen de achternaam van de opvoeder te kunnen geven, is een naamswijziging bij Koninklijk Besluit nodig.
  • Bij de erkenning of adoptie van een kind van 16 jaar of ouder doet het kind zelf (en niet de ouders) de naamskeuze. Een kind van 12 t/m 15 jaar dient in te stemmen met de erkenning.

U moet de keuze voor de achternaam van uw kind voor de geboorte of bij de geboorteaangifte kenbaar maken bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Een naamskeuze kenbaar maken kan alleen voor kinderen die formeel twee ouders hebben.