Naamswijziging, achternaam

U kunt een aanvraag voor achternaamswijziging alleen indienen als u de Nederlandse nationaliteit heeft. Als u staatloos bent of een verblijfsvergunning asiel heeft kunt u ook een aanvraag indienen. Lees eerst de brochure zorgvuldig door, vul dan het ‘Aanvraagformulier naamswijziging’ in.

In deze brochure wordt uitgelegd wat u op het formulier moet invullen en wat u moet meesturen met uw aanvraag. Staat in de brochure uw reden om een naam te wijzigen er niet bij dan komt u niet in aanmerking voor naamswijziging.

Met het ‘Aanvraagformulier naamswijziging’ kunt u een aanvraag indienen om een achternaam te wijzigen. U kunt het formulier downloaden van de website www.justis.nl/naamswijziging.

Vul het formulier in en verstuur het met de vereiste bijlagen naar:

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Justis, afdeling V&T/Naamswijziging
Postbus 20300
2500 EH Den Haag

Een achternaam wijzigen kan alleen onder strenge voorwaarden. Een verzoek tot het wijzigen van uw achternaam kunt u indienen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, afdeling Justis.

De strenge voorwaarden om een achternaam te wijzigen, zijn vastgelegd in het Besluit geslachtsnaamwijziging. De regels voor het wijzigen van een achternaam voor meerderjarigen en minderjarigen verschillen.

Meer informatie vindt u op: www.justis.nl/naamswijziging.

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk een andere geslachtsnaam of een wijziging in de geslachtsnaam te krijgen. Het gaat hier om de wijziging van de geslachtsnaam bij Koninklijk Besluit, dus niet om een naamswijziging als gevolg van erkenning of adoptie.

Wijziging van documenten
Nadat uw naam is gewijzigd, is de naam op uw identiteitsbewijs en andere documenten niet meer juist en moet u deze laten vernieuwen. Denk bijvoorbeeld aan uw paspoort, Nederlandse identiteitskaart, rijbewijs en verzekeringspolissen.