Naamswijziging, voornaam

  • U vraagt een advocaat namens u een verzoek tot voornaamswijziging in te dienen. Bent u jonger dan 18 jaar dan moet een wettelijk vertegenwoordiger dit voor u doen.
  • Een advocaat dient het verzoek tot voornaamswijziging in bij de rechtbank.
  • De rechtbank kan het verzoek toestaan of afwijzen.
  • Als de rechtbank uw verzoek afwijst, kunt u bij het gerechtshof in hoger beroep gaan.
  • Als de rechtbank de voornaamswijziging goedkeurt, zendt de griffier van de rechtbank (of het Hof) een afschrift van de uitspraak naar de ambtenaar burgerlijke stand van uw geboortegemeente. Uw geboorteakte wordt dan aangepast.
  • Bent u buiten Nederland geboren dan zendt de griffier de uitspraak naar de ambtenaar burgerlijke stand van 's-Gravenhage.
  • De feitelijke voornaamswijziging is pas geldig als de wijziging op de geboorteakte is doorgevoerd.

Geboren in Nederland
Voor de verwerking van de uitspraak moet een latere vermelding worden geplaatst in de burgerlijke stand bij de geboortegemeente.

Geboren in buitenland
Bent u geboren in het buitenland en in het bezit van de Nederlandse nationaliteit of vluchtelingenstatus dan dient u de geboorteakte eerst te laten verwerken bij de burgerlijke stand van 's-Gravenhage.

Geen documenten beschikbaar
Beschikt u niet over een geboorteakte dan kan de rechtbank van 's-Gravenhage de gegevens vaststellen die noodzakelijk zijn voor het opmaken van een geboorteakte.

Meenemen
  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Een afschrift van uw geboorteakte.

Niet iedereen is gelukkig met zijn of haar voornaam. U kunt uw voornaam wijzigen als u daar een goede reden voor hebt. Bijvoorbeeld omdat bij uw geboorteaangifte een onjuiste naam is opgegeven of uw voornaam niet meer passend is, nadat u een geslachtsverandering hebt ondergaan. Ook als u uw voornaam lelijk vindt of er slechte herinneringen aan hebt kunt u deze laten wijzigen.

Wilt u uw voornaam wijzigen, dan moet u de rechtbank hierom verzoeken. U moet dan een advocaat inschakelen om de naamswijziging voor u te regelen. Uw advocaat kan u ook het beste vertellen hoe de procedure werkt.

Wijziging van documenten
Nadat uw voornaam is gewijzigd, is de naam op uw identiteitsbewijs en andere documenten niet meer juist en moet u deze laten vernieuwen. Denk bijvoorbeeld aan uw paspoort, Nederlandse identiteitskaart, rijbewijs, verzekeringspolissen en schooldiploma's.