Natuurgebieden, beperking verkeer

Het is verboden binnen voor publiek toegankelijke natuurgebieden, parken, plantsoenen of voor recreatief gebruik beschikbare terreinen te rijden of zich te bevinden met een motorvoertuig, bromfiets, fiets of paard.
Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.