Olietanks in particuliere grond verwijderen

  • Iedere tankeigenaar moet de aanwezigheid van een tank in de tuin melden bij de gemeente.
  • Een huurder van een huis moet de vondst van een tank doorgeven aan de verhuurder. Die is vervolgens verantwoordelijk voor het laten verwijderen van de olietank.
  • In principe moet een tank verwijderd worden. Alleen als dit echt niet mogelijk is, kan de tank blijven liggen. Dan moet hij onklaar gemaakt worden door een Kiwa-erkend bedrijf. Dit is geregeld in het Activiteitenbesluit. Dit Besluit geldt vanaf 1 januari 2008 en heeft de "BOOT-regeling" vervangen.
  • Als de bodem vervuild is als gevolg van lekkage van de tank, moet de eigenaar deze vervuiling saneren en de kosten hiervan betalen.
  • De verwijderingsplicht geldt niet voor tanks die door een zogenaamd Kiwa-erkend bedrijf vóór 1 januari 1999 zijn gesaneerd (schoongemaakt). De verwijderingsplicht geldt ook niet voor tanks die vóór 1 maart 1993 zijn gesaneerd. Toch kan de gemeente de eigenaar verplichten aanvullende maatregelen te nemen. Vroeger werden tanks namelijk niet altijd even grondig gesaneerd.
  • De huiseigenaar die zijn huis verkoopt, is verplicht in het koopcontract te vermelden dat er een olietank in de tuin ligt. Het maakt daarbij niet uit of de olietank nog in gebruik is of niet. Is de olietank niet gesaneerd, dan moet de tank vóór overdracht van de woning verwijderd worden door een Kiwa-erkend bedrijf. Het saneringscertificaat overhandigt de verkoper bij overdracht van het huis aan de koper. Is de verkoper van het bestaan van een ongesaneerde olietank op de hoogte en zegt hij daar niets over, dan loopt hij het risico dat de koper hem later voor de schade aansprakelijk stelt.

Als in uw tuin een olie- of brandstoftank begraven ligt die u niet meer gebruikt, dan moet u deze tank laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf. Lukt dat niet door de ligging van de tank, dan kunt u volstaan met het reinigen en afvullen van de tank. Er is altijd een bodemonderzoek nodig.

Verwijderen van de olietank
Bij verwijdering moet u de tank en leidingen (laten) uitgraven, schoonmaken en weghalen. U moet het gat op (laten) vullen met schoon zand.

Onderhoud van de olietank
Als eigenaar van een in gebruik zijnde tank bent u verplicht uw tank jaarlijks te laten keuren. Ook moet u zich verzekeren tegen de gevolgen van eventuele bodemvervuiling.