Omgevingsvergunning monument

Is uw pand een gemeentelijk- of rijksmonument? Dan mag u dit zonder vergunning niet afbreken, verstoren, verplaatsen of veranderen. Behalve als de aanpassing past binnen de regels voor het vergunningsvrij bouwen. Bij een monument is niet alleen de buitenkant beschermd. Maar ook het interieur, latere uitbouwen en gebouwen op het erf. 

Een omgevingsvergunning aanvragen
U kunt uw vergunning digitaal aanvragen via het Omgevingsloket(externe link). Hier vindt u ook welke stukken u moet meesturen met de aanvraag.

Bij ingrepen in de bodem bij een archeologisch rijksmonument is een monumentvergunning nodig. Voor de beslissing hierover geldt een termijn van 26 weken. Wij vragen u om vooraf te overleggen met de gemeente en de Rijksdienst, voor u een vergunning aanvraagt. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed(externe link).

Hoe lang duurt het?
Bij een vergunningsaanvraag voor een gemeentelijk monument geldt de ‘reguliere voorbereidingsprocedure’. Als uw aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, nemen wij binnen 8 weken een beslissing hierover. Dit kan één keer verlengd worden met 6 weken.

Bij een vergunningsaanvraag voor een rijksmonument geldt de ‘uitgebreide voorbereidingsprocedure’. Hiervoor is de doorlooptijd 26 weken. Dit kan één keer verlengd worden met 6 weken.

Bij een monumentvergunning voor een archeologisch rijksmonument geldt een beslistermijn van 6 maanden.

 

Het aanvragen van een vergunning kost geld. Bekijk de tarieven van 2022 in hoofdstuk 3 van de Legesverordening 2022

Hiervoor is een omgevingsvergunning nodig:

  • slopen, verstoren, verplaatsen of veranderen
  • herstellen of (laten) gebruiken op een manier waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

Hiervoor is géén omgevingsvergunning nodig:

  • opschuren en schilderen in dezelfde kleur
  • vervangen van kapotte ruiten
  • opstoppen van rieten daken
  • plaatselijk vervangen van dakpannen
  • pleisterwerk plaatselijk herstellen

Heeft u andere plannen?
Bekijk met de vergunningscheck of u een vergunning nodig heeft via www.omgevingsloket.nl(externe link). Of neem contact op met de medewerker monumenten van de gemeente.